Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас»

Оновлено: 24.03.2014

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас»(«Терра Математика: Алгебра, 8 клас»)
Анотація (стислий опис) Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» призначено для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів та використання учнями при самостійній роботі.
Розширений опис проєкту

Основним призначенням програмно- методичного засобу «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» є використання його на уроці алгебри у 8 класі загальноосвітньої школи і в процесі самостійного вивчення учнями для наочної демонстрації навчального матеріалу та формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь. Теми, які підтримує даний програмний продукт, повністю відповідають державній навчальній програмі:

• Раціональні вирази.

• Квадратні корені і речові числа.

• Квадратні рівняння.

• Функції .

«Алгебра 8» має два робочих місця: місце вчителя і місце учня. У програмно- методичному модулі «Підручник» викладений теоретичний матеріал, який в свою чергу доповнюється програмним модулем «Вправи». «Опорні конспекти» - бібліотека наочностей, призначених для демонстрації вчителем під час пояснення нового матеріалу. Програмний модуль «Задачник» служить бібліотекою завдань , які користувач може вирішувати в «Середі рішення». «Середовище розв'язання» є основним модулем програмного засобу «Терра Математика: Алгебра, 8 клас», а також потужним інструментом, за допомогою якого користувач може вирішувати алгебраїчні завдання. Вирішені завдання зберігаються в «Алгебраїчних задач». Програмний модуль «Вирішувач» - це класичний модуль комп'ютерної алгебри, що надає інструментарій для роботи з виразами , рівняннями і системами рівнянь, що дозволяє доводити тотожності, спрощувати і обчислювати значення виразів алгебри. «Калькулятор» призначений для вирішення, тобто отримання відповіді до типових задач, які вивчаються в рамках курсу алгебри 8 класу загальноосвітньої школи України. Програмний модуль «Графіки» призначений для вирішення завдань графічним способом. Результат роботи в даному модулі можна зберегти в «Графічних побудовах». Програмний модуль «Уроки» надають вчителям можливість заздалегідь готуватися до заняття. Учитель може сформувати урок з певної теми, використовуючи матеріали «Підручника» та «Опорних конспектів». Основним результатом виконання проєкту стало створення Математичного ядра, яке використовується в «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» і дозволяє досягти якісно найвищого рівня навчання.

Автори Львов М.С., Співаковський О.В., Круглик В.С., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Грабовський А.Ю., Вінник М.О., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Пуляєв С.В., Кльонов Д.М., Блинов І.О., Сервуля М.Ю.

Новий Модуль Навігації