Академічна доброчесність (корисні матеріали)

Академічна доброчесність

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності

Коваль Алла Олександрівна – в.о. директорки Наукової бібліотеки

akoval@ksu.ks.ua

Блах Валерія Сергіївна – керівниця відділу з питань інтелектуальної власності

blah@ksu.ks.ua

Черкашина Тетяна Олександрівна – керівниця відділу забезпечення якості освіти

cherkashina@ksu.ks.ua

 мобільний - 0958181280

Кількість відвідувань

Оновлено: 07.12.2021

Документи ХДУ

Оновлено: 27.09.2023

Наказ 423-Д від 26.09.2023 Про внесення змін до складу комісії з питань академічної доброчесності ХДУ.pdf

Наказ №537-Д від 31.10.2022 Про внесення змін до складу груп сприяння академічній доброчесності ХДУ.pdf 

Наказ №538-Д від 31.10.2022 Про затвердження складу факультетських комісій з питань академічної доброчесності.pdf 

Наказ № 422-Д Про введення в дію Положення про групу сприяння академічній доброчесності ХДУ.pdf 

№422-Д Положення про групу сприяння академічній доброчесності ХДУ.doc 

Наказ № 421-Д Про введення в дію нової редакції Порядку виявлення та запобігання академічного плагіату в ХДУ.pdf 

№421-Д Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату 2021.docx 

Наказ № 420-Д Про введення в дію нової редакції Положення про Комісію з питань академічної доброчесності.pdf 

№420-Д Положення про Комісію з питань академічної доброчесності._2021.doc 

Ннаказ № 419-Д Про введення в дію нової редакції Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ.pdf 

№419-Д Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ_2021.doc 

Розпорядження першого проректора ХДУ від 26.05.2020 № 13 «Про використання в роботі університету Аналітичної записки щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забеспечення академічної доброчесності»

Наказ ХДУ від 07.11.2018 № 926-Д «Про використання в роботі методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності» 

Розпорядження проректора з наукової роботи ХДУ від 03.09.2018 № 18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах» 

Збірник нормативних документів «Академічна доброчесність у навчанні, викладанні й науковій (творчій) діяльності в Херсонському державному університеті».pdf 

Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ   
Завантажити оригінал документу у форматі pdf

Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ   
Завантажити оригінал документу у форматі pdf

Діяльність комісії з питань академічної доброчесності

Оновлено: 09.12.2021

Склад комісії з питань академічної доброчесності

Накази № 541-Д, №525-Д Про затвердження рішень вченої ради від 26.04.2021 Про затвердження складу факультетських Комісій з питань академічної доброчесності.pdf 

Наказ № 530-Д Про затвердження рішень вченої ради від 26.04.2021 Про зміни у складі комісії з питань академічної доброчесності .pdf 

Наказ від 04.11.2020 №1092-Д Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності.pdf 

Про політику та практичні механізми попередження й протидії порушень академічної доюрочесності в уніерситеті

1238-Д від 11.12.2020 Про затвердження рішень комісіїї з питань академічної доброчесності від 08.12.2020 щодо розгляду апеляційних заяв здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.pdf

1244-Д від 14.12.2020 Про затвердження рішень комісії з питань академічної доброчесності від 11.12.2020 щодо повторного розгляду експертних висновків кваліфікаційних робіт здобувачів другого (маг.) рівня ВО.pdf

Наказ ХДУ від 12.06.2020 № 535-Д Про академічну доброчесність доцента Гладкової Р.Я.

Наказ ХДУ від 16.06.2020 № 540-Д Про внесення змін до наказу від 20.09.2019 № 711-Д «Про затвердження гарантів освітніх програм»

Наказ ХДУ від 09.07.2020 № 521-Д Про затвердження рішень комісії з питань академічної доброчесності щодо розгляду апеляційних заяв здобувачів.pdf 

Наказ ХДУ від 02.04.2020 № 325-Д Про введення в дію рішення вченої ради ХДУ від 30.03.2020

Наказ ХДУ від 12.11.2019 № 926-Д Про затвердження рішення комісії з питань академічної доброчесності

Розпорядження проректора з наукової роботи від 13.11.2019 № 61 «Про заходи запобігання академічної недоброчесності в університеті»

Документи МОН України

Оновлено: 23.12.2021

Лист МОНУ від 20.05.2020 До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист МОНУ від 17.09.2018 Про відповідальність спецрад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Лист МОНУ від 15.08.2018 Щодо запобігання академічному плагіату 

Лист МОНУ від 19.03.2018 Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань

Лист МОНУ від 15.03.2018 Про відповідальність спецрад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату 

Рекомендації для ЗВО щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності