Оновлено: 26.03.2021

Інформація з розкладом занять для підвищення IT кваліфікації науково-педагогічного персоналу та співробітників університету розташована за лінкою 

Нормативні документи

Оновлено: 27.09.2023

За довідками звертатися до керівниці відділу по роботі з обдарованою молоддю Юріної Юлії Миколаївни +380665408157 (Viber/ Telegram).


Нормативна база системи підвищення кваліфікації (стажування):

ЗУ Про освіту від 05.09.2017

ЗУ Про вищу освіту від 01.07.2014

КМУ. Постанова. Закордонне стажування від 13.04.2011 № 411


Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:

Постанова Кабінету Міністрів України. Порядок від 21.08.2019 № 800

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.2019 № 771-Д

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 року № 1341 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Розпорядження від 31.03.2020 №4 «Про інформальну освіту науково-педагогічних працівників університету в період карантину»

 

Документи для проходження підвищення кваліфікації (стажування):

ПРОПОЗИЦІЇ до плану-графіку підвищення кваліфікації

ЗРАЗКИ документів підвищення кваліфікації 2019-2020 


Підвищення кваліфікації (стажування) на базі Херсонського державного університету:

 Зразки документів підвищення кваліфікації на базі ХДУ 

 

План-графік підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ХДУ:

№415-Д Про затвердження графіку стажування НПП університету на 2023/2024 н.р.

№499-Д Про затвердження графіку стажування НПП університету на 2022/2023 н.р.

№902-Д Про затвердження графіку стажування НПП університету на 2021/2022 нр

№93-Д Про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на І півріччя 2021 року

№210-Д про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на 2020 рік

Семінар-тренінг Підвищення кваліфікації НПП_07.02.2020

Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Оновлено: 06.03.2023

Інноваційні технології викладання фахових географічних дисциплін

Фребельпедагогіка

Історія та правознавство

Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників – викладачів фахових історичних дисциплін у ЗВО в умовах реформування вищої освіти

SOFT SKILLS

Психологічний супровід дитинства

ФРЕБЕЛЬПЕДАГОГІКА

Мобільні додатки в освітньому процесі початкової школи

Інноваційні освітні технології організації науково-дослідної діяльності у закладах освіти

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів різної кваліфікації

Іноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Психологічний супровід дитинства

Інноваційні підходи до викладання літературознавчих курсів у закладах вищої освіти

Інноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Інноваційні методики освітньої роботи ЗДО з інклюзивним навчанням

Інноваційні методики освтіньої роботи закладів ЗСО з інклюзивним навчанням

Етика та академічна доброчесність в освіті й науці

Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату

Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі

Сучасні досягнення хімічної науки

Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників-викладачів фахових історичних дисциплін у ЗВО в умовах реформування вищої школи

Інноваційні підходи до підготовки здобувачів  вищої освіти у процесі викладання дисциплін спеціальної та інклюзивної освіти

Інноваційні підходи до підготовки здобувачів вищої освіти у процесі викладання математичних дисциплін

Оновлено: 06.05.2023

Реєстр угод з ЗВО про співпрацю

Реєстр угод з ЗВО про співпрацю

№ з/п

Назва установи

Дата укладання та номер договору

Термін дії угоди

1

Бердянський державний педагогічний університет

від 23.11.2017 № 03-14

2022

2

Благодійна організація «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр»

від 14.04.2021 № 03-29/14

2026

3

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

від 10.12.2012 № 01-30

2022

4

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

від 01.05.2023 № 03-28/9

2025

5

Волинський національний університет імені Лесі Українки

від 02.05.2021 № 03-29/18

2025

6

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

від 07.02.2017 № 3

2027

7

ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

від 05.09.2012 № 01-19

2022

8

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

від 11.03.2016 № 03-1 

2026

9

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

від 18.12.2012 № 913/12 

До прийняття  рішення про припинення

10

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

від 20.11.2013 № 03-57 

2023

11

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

від 31.05.2022 № 12 ст/22

2027

12

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

від 11.12.2018 № 03-51/42

2023

13

Дніпровський гуманітарний університет

від 03.10.2018 № 03-51/31

2023

14

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

від 26.01.2022 № 03-29/2

2027

15

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

від 21.10.2013 № 03-36

2023

16

Житомирський державний університет імені Івана Франка

від 01.02.2022 № 03-29/3

01.02.2027

17

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

від 30.10.2017 № 03-10

До прийняття  рішення про припинення

18

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

від 02.04.2015 № 03-34

2025

19

Інститут вищої освіти НАПН України

від 22.08.2022 № 03-20

2027

20

Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАНУ

від 10.11.2016 № 03-9

2026

21

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

від 20.02.2019 № 03-26/5

2024

22

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

від 27.05.2020 № 03-27/21

2023

23

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

від 07.10.2021 № 03-29/39

До прийняття  рішення про припинення

24

Інститут цифровізації НАПН України

від 22.12.2022 № 03-29/31

2027, до прийняття  рішення про припинення

25

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

від 08.10.2018 № 03-51/32

2023

26

Запоріжжя Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

від 02.07.2014 № 03-19

До прийняття  рішення про припинення

27

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

від 15.04.2014 № 03-15

2024

28

КЗ «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради

від 17.01.2014 № 03-2

2024

29

КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» Херсонської обласної ради

від 10.09.2019 № 03-26/13

2022

30

Київський університет імені Бориса Грінченка

від 28.03.2017 № УС-173/17

До прийняття  рішення про припинення

31

Київський університет імені Тараса Шевченка

від 08.06.2021 №03/29/20

До прийняття  рішення про припинення

32

«Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка»

від 07.03.2023 № 03-28/2

2028

33

КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

від 24.09.2021 № 03-64

До прийняття  рішення про припинення

34

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

від 10.06.2013 № 03-26 

2023

35

Львівський державний університет фізичної культури

від 20.12.2013 № 03-63 

2023

36

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

від 09.11.2020 № 01-12

2025

37

Львівський національний університет імені Івана Франка

від 22.06.2021 № 03-29/23

2026

37

Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького

від 18.12.2012 № 01-32 

2022

39

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

від 09.04.2013 № 03-18

2023

40

Миколаївський інститут право Національного університету «Одеська юридична академія»

від 26.09.2018 № 03-51/29

2023

41

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

від 23.11.2017 № 03/13

До прийняття  рішення про припинення

42

Миколаївський національний аграрний університет

від 05.10.2021 № 03-29/30

До прийняття  рішення про припинення

43

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова

від 04.05.2017№ 03-7/Д1/7

До прийняття  рішення про припинення

44

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

від 01.03.2021 № 138

2026

45

Національний заповідник «Хортиця» м. Запоріжжя

від 06.02.2019 №03-26/1

2024

46

Національна металургійна академія України

від 25.04.2016 № 16-21

2026

47

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

від 06.10.2014 № 03-24

2024

48

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

від 11.03.2020 № 61

до 31.12.2025

49

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

від 13.03.2017 № 66/03-5

До прийняття  рішення про припинення

50

Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя

від 05.02.2020  (договір без номеру)

2026

51

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

від 24.10.2016 № 03-8

2026

52

Одеський національний економічний університет

від 05.09.2016 № 03-6

2026

53

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

від 15.12.2012 № 01-13

2022

54

Одеський національний морський університет

від 10.12.2020 № 03-26/43

2025   

55

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

від 22.03.2018 № 03-51/6

2024   

56

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

від 14.04.2021 № 03-29/13

2026

57

Сумський державний університет

від  26.04.2018 (договір без номеру)

2023

58

Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки

від 05.09.2016 № 03-5/34-У

2026

59

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

від 09.03.2016 № 1

2026

60

Уманський національний університет садівництва

від 26.01.2022 № 03-29/1

2032

61

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно-економічного університету

від 17.11.2016 № 4/16

2026

62

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

від 26.09.2018 № 03-51/30

2023

63

Херсонська державна морська академія

від 10.09.2018 № 03-51-25

2025

64

Херсонський національний технічний університет

від 16.03.2023 № 

2027, до прийняття  рішення про припинення

65

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

від 24.11.2016 № 03-10 

2026

66

Херсонський економічно-правовий інститут

від 28.11.2018 № 03-51/38

2023

67

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

від 14.04.2021 № 03-29/15 

2026

68

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

від 16.03.2023 № 03-28/6 

2028, до прийняття  рішення про припинення

69

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

від 29.12.2012 № 01-34 

2022

70

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

від 20.11.2013 № 03-59 

2023


Програми стажування науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Оновлено: 01.11.2021

Курс теоретичної економіки 

Курс дизайн-мислення 

Курс інформаційних систем управління бізнес-процесами 

Курс управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку 

Сучасні світові тенденції індустрії гостинності

Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення 

Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології практикум 

Граматичні студії ХХІ століття інновації, дискусії, перспективи 

Частини мови морфолого-синтаксична концепція 

Інноваційні технології викладання дисциплін на філологічних факультетах

Лінгвістичні та соціальні аспекти правописних дискусій

Молекулярна біологія клітини

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 1

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 2 

Ефективні презентації 

Математична обробка даних математичних досліджень

Нормалізація харчової поведінки

Психопрофілактика професійного вигорання

Техніки психологічного консультування у роботі з різними категоріями сімей

Інноваційні освітні технології науково-дослідницької діяльності у закладах освіти

Соціалізація дитини в сім′ї

Основи благодійної діяльнсті та фандрайзингу

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Профілактика підліткових девіацій

Оцінка якості соціальних послуг

Технологія гуманітарної експертизи

Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади

Організація студентської науково-дослідницької діяльності

Біофілософський підхід у викладанні соціально-поведінкових дисциплін

Етнополітичні процесив сучасній Україні

Соціальна політика та соціальна безпека

Іформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення

Молекулярна біологія клітини

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису

Конфліктологія та регулювання конфліктів

Планування та організація соціального дослідження

Проєктна дослідницька діяльністьвчителя біології практикум

Професійна реабілітація людей з інвалідністю

Профілактика негативних явищ в суспільстві

Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю

Соціальна робота в пенітенціарній системі

Управління соціальними проєктами

Когнітивно-поведінкова модель у роботі з дітьми

Метафора у психологічному консультуванні

Психокорекція психосоматичних захворювань та розладів

Психологія щасливої родини

Інноваційні технології реалізації освітнього процесу у галузі психології

Особливості підготовки викладача-філолога в нових умовах сьогодення

Інноваційні теоретико-методологічні  та практичні аспекти викладання дисциплін медичного циклу в закладах вищої освіти

Інноваційні підходи у підготовці фахівців індустрії гостинності в закладах вищої освіти

Університетська школа професійного розвитку

Оновлено: 06.03.2023

Тематика літньої навчальної сесії для науково-педагогічних працівників у серпні 2021 року

Шановні колеги! Університетська школа професійного розвитку ХДУ запрошує Вас узяти участь у І Літній навчальній сесії з формування сучасних компетентностей викладача вищої школи, що відбудеться протягом серпня 2021 року.

Пропонуємо обрати не більше двох навчальних курсів. Для цього Вам потрібно зареєструватися тут.

Натиснувши на назву курсу, Ви матимете змогу ознайомитися із його стислою характеристикою.

За результатами успішного проходження навчання Ви отримаєте сертифікати.

 

Тема

Цільова аудиторія

Термін проведення

Кількість  годин

Форма контролю

Модератори

Аудиторна робота

Самостійна робота

Підготовка пропозицій на фінансування наукового проєкту (на прикладі програми ім. Фулбрайта)

Науково-педагогічні працівники зі вченими ступенями

16 – 20 серпня 2021 року

10

20

Залік у формі розроблення мініпроєкту

Панич О.І.

Розклад  занять 

коворкінг-зала Наукової бібліотеки ХДУ

Як створити привабливу сертифікатну програму?

Науково-педагогічні працівники

16 – 20 серпня 2021 року

10

20

Залік у формі розроблення проєкту сертифікатної програми

Мальчикова Д.С., керівники відділів

Розклад занять

конференц-зала Наукової бібліотеки ХДУ

Можливості використання в освітньому процесі платформ Office 365, KSU 24, G Suite for Education

Науково-педагогічні працівники

09 – 13 серпня 2021 року

20

10

Залік у формі розроблення курсу

Кушнір Н.О., Лемещук О.І.

Розклад занять

512 аудиторія (1 корпус)

Можливості платформи KsuOnline

Науково-педагогічні працівники

16 – 20 серпня 2021 року

20

10

Залік у формі розроблення курсу

Кушнір Н.О., Валько Н.В.

Розклад занять

512 аудиторія (1 корпус)

Професійний бренд викладача в соціальних мережах покрокова інструкція

Науково-педагогічні працівники

17 – 23  серпня 2021 року

10

20

Залік у формі розроблення професійного акаунта викладача

Орлова Н.В.

Розклад занять
 

Шановні колеги, інформація з розкладом занять для підвищення IT кваліфікації науково-педагогічного персоналу та співробітників університету розташована за лінкою 


Назва

Термін проведення

Кількість годин

Модератор

Семінар-тренінг "Професійно-мовленнєва компетентність сучасного вчителя"

15 червня 2022

2

С.Омельчук

Навчальний семінар «Етика та академічна доброчесність в освіти й науці»

березень 2021

 30

Ю.Юріна, Н.Арустамова

 Навчальний семінар «Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату»

квітень 2021 

 30

Ю.Юріна, Н.Арустамова

Навчальний онлайн-семінар «Системний підхід до написання експертних висновків до кваліфікаційних робіт»

23.11.2020

1

С.Омельчук

Семінар-консультація «Засади професійного розвитку сучасного викладача університету»

 23.11.2020

1

С.Омельчук 

Вебінар-тренінг «Рецензування наукових статей: ризики та відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб)

22.06.2020 

2

С.Омельчук, Н.Арустамова, В.Блах

Вебсемінар "Існтутаційні аспекти забезпечення якості освіти учасників освітнього прочесу"

14.05.2020

С.Омельчук, В.Кобець, Ю.Юріна

Семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LCMS Moodle"

02.04.2020

6

Кушнір Н.О., Осипова Н.В.

Навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах університету

11.03.2020

2

С.Омельчук, В.БлахЮ. Юріна

Семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю науковця»

03.03.2020

2

О.Шміло 

Семінар-тренінг «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету»

07.02.2020

12

С.Омельчук, Ю.Юріна

Семінар-тренінг «Зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019)

21.11.2019

2

С.Омельчук, Ю.Юріна, М.Кузнецова

Публічна лекція «Нова редакція українського правопису. Виклики мовної практики сучасності»

06.11.2019

2

С.Омельчук

Науково-методичний семінар для вчителів української мови та літератури навчальних закладів м.Херсона та області

31.10.2019

2

С.Омельчук, М.Кузнецова