Освітні програми

Оновлено: 12.11.2021

Виберіть спеціальність:

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта
015 Професійна освіта
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
106 Географія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
222 Медицина
226 Фармація, промислова фармація
227 Фізична терапія, ерготерапія
231 Соціальна робота
241 Готельно - ресторанна справа
242 Туризм
262 Правоохорона діяльність
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право