Sapere

Оновлено: 06.11.2018

Стратегічний план розвитку Херсонського державного університету на 2018-2023 рр.pdf (763.5 Kb)

 

  • ключові показники ефективності
  • перспективний план розвитку за напрямами
  • перспективні плани розвитку факультетів

Концепція:  Олександра Співаковського, обраного ректора Херсонського державного університету, народного депутата України, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України

Загальна редакція: Наталії Тюхтенко, в.о. ректора університету, проректора з навчальної та науковопедагогічної роботи,  Сергія Омельчука, проректора з наукової роботи.

Укладачі-розробники: Наталія Тюхтенко, Сергій Омельчук, Оксана Лаврикова, Сергій Кузнецов, Максим Винник (розділи І–ІІ); Іван Глухов, Ірина Глущенко, Ірина Гоштанар, Андрій Казанчан, Наталія Кушнир, Микола Левченко, Володимир Олексенко, Андрій Соловйов, Любов Петухова, Ігор Пилипенко, Ірина Шапошникова (розділ ІІІ).
 
Експерт-консультант – Олена Панич
 
Стратегічний план розвитку Херсонського державного університету на 20182023 рр.: ключові показники ефективності, перспективний план розвитку за напрямами, перспективні плани розвитку факультетів: збірник документів / заг. ред. Н. Тюхтенко, С. Омельчука. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. – 122 с. 
 
У виданні представлено концептуальні документи, що визначають найважливіші напрями діяльності й заходи, необхідні для досягнення університетом стабільних позицій на ринку освітніх послуг. У першому розділі репрезентовано Стратегічний план розвитку Херсонського державного університету на 2018-2023 рр., зміст якого спрямовано на успішну реалізацію ключових галузевих пріоритетів. Цей розділ містить також ключові показники ефективності реалізації Стратегічного плану з фактичними показниками 2018 р., плановими значеннями 2019 р. та скорегованими плановими значеннями на 2023 р. У другому розділі подано перспективний план розвитку університету за п’ятьма напрямами, зокрема якість освітнього процесу і модернізація програм, наукова робота, покращення іміджу університету і створення творчого соціогуманітарного середовища, міжнародні зв’язки та комунікаційні технології, фінансове забезпечення й розвиток матеріально-технічної бази. Третій розділ присвячено перспективні планам розвитку 11-ти факультетів, що функціюють в університеті.