• 27 грудня 2022 р.

  Щиро вітаємо!

  Згідно з рішенням Атестаційної колегії МОН України, затвердженим наказом МОН України від 23 грудня 2021 року № 1066 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від  та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №530» (додаток 3), науковому віснику Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки" присвоєна категорія «Б»

  Покликання на джерело 


 • 27 грудня 2022 р.

  Щиро вітаємо!

  Згідно з рішенням Атестаційної колегії МОН України, затвердженим наказом МОН України від 27 вересня 2021 року № 1017, збірник наукових праць «Південний архів (історичні науки)» включено до категорії «Б» .  


 • 25 вересня 2020 р.

  ВІТАЄМО РЕДАКЦІЙНУ КОЛЕГІЮ ЖУРНАЛУ!

  Науковий журнал «Інсайт: психологічні виміри суспільства» / «Insight: the psychological dimensions of society» (усі випуски) проіндексовано в міжнародній базі BASE. BASE – одна з найбільш об’ємних пошукових систем у світі, особливо серед академічних веб-ресурсів. BASE забезпечує понад 150 мільйонів документів з понад 7000 джерел. Редакційна колегія наукового журналу постійно працює над оптимальною представленістю і доступністю українського наукового психологічного продукту у світовому науковому просторі!

Оновлено: 18.01.2023

 


ДО УВАГИ ГОЛОВНИХ РЕДАКТОРІВ ФАХОВИХ ВИДАНЬ!

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИДАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ» ВІД 11.08.2020 №1040

 


 

Згідно з рішенням Атестаційної колегії МОН України, затвердженим наказом МОН України від 2 липня 2020 року № 886, збірник наукових праць «Педагогічні науки» включено до категорії «Б»

 

 № з/п

 Назва друкованого періодичного видання

 Головний редактор

 Галузь науки, назва спеціальності або галузь знань

136. 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Collection of Research Papers «Pedagogical Sciences»

д.філософії з пед.н., проф. Пермінова Л.А.

педагогічні

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

 Покликання: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku


 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 р. № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від  та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409» науковому виданню університету присвоєна категорія «Б»:


№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Головний редактор

Галузь науки, назва спеціальності або галузь знань

 19.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Germanic Studies and Intercultural Communication»

 д.філол.н., проф. Ребрій О.В.

філологічні

спеціальності – 035

 Покликання: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-14052020 

 


 

На засіданнях Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 26 лютого і 6 березня 2020 року, які розглядали питання формування Переліку наукових фахових видань України, було затверджено 13 друкованих періодичних видань, що включені до категорії «А», 338 друкованих періодичних видань та 20 електронних періодичних видань, що включені до категорії «Б», 53 науковим виданням було відмовлено у включенні їх до Переліку наукових фахових видань України.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» 8 науковим виданням університету присвоєна категорія «Б»:

 

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Головний редактор

Галузь науки, назва спеціальності або галузь знань

1

Information Technologies in Education

д.пед.н., проф. Співаковський О.В.

педагогічні 

спеціальності – 011

2

Чорноморський ботанічний журнал Черноморский ботанический журнал Chornomorski Botanical Journal

д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.

біологічні

спеціальності – 091

3

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Geographical Sciences»

д.геогр.н., проф. Пилипенко І.О.

географічні

спеціальності – 103, 106

4

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»

 

економічні 

спеціальності – 051, 073

5

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological Sciences»

.

психологічні

спеціальності – 053 

6

Південний архів (філологічні науки)South Archive (Philological Sciences)

д.філол.н., проф. Ільїнська Н.І.

філологічні 

спеціальності – 035

7

Природничий альманах (біологічні науки) Scientific Bulletin of Natural Sciences (Biological Sciences)

д.б.н., проф. Зав’ялов В.П.

біологічні 

спеціальності – 091

8

Інсайт: психологічні виміри суспільства Insight: the psychological dimensions of society

д.психол.н., проф. Попович І.С.

психологічні 

спеціальності – 053

 

Покликання: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku