Відділ аспірантури та докторантури

Оновлено: 09.06.2022

Відділ аспірантури та докторантури Херсонського державного університету є самостійним організаційним, консультативним та інформаційно-методичним відділом, який координує діяльність структурних підрозділів університету з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.
Денисенко Вероніка Вячеславівна – завідувачка відділу, кандидатка педагогічних наук, доцентка

В аспірантурі Херсонського державного університету здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за 14 освітньо-науковими програмами з 12 ліцензованих спеціальностей:

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

 • 01 Освіта / педагогіка
 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • 017 Фізичне виховання і спорт
 • 03 Гуманітарні науки
 • 032 Історія та археологія
 • 035 Філологія
 • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 08 Право
 • 081 Право
 • 09 Біологія
 • 091 Біологія
 • 10 Природничі науки
 • 106 Географія
 • 12 Інформаційні технології
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 23 Соціальна робота
 • 231 Соціальна робота

 У докторантурі Херсонського державного університету здійснюється підготовка за 3 спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність
 • 01 Освіта / педагогіка
 • 014 Середня освіта (українська мова)
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 03 Гуманітарні науки
 • 035 Філологія

Форми навчання в аспірантурі (за кошти державного бюджету і кошти фізичних та юридичних осіб):

 • денна
 • вечірня
 • заочна

Навчання в докторантурі здійснюється на денній формі за кошти державного бюджету і кошти фізичних та юридичних осіб. Наукове керівництво та освітній процес забезпечують провідні науково-педагогічні працівники, переважно доктори наук, професори. Дослідницька діяльність аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до напрямів досліджень наукових керівників та дослідницьких програм наукових шкіл Херсонського державного університету. 

    

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!


 • 3 жовтня 2022 р.

  Шановні аспіранти І року навчання!

  Урочисті збори відбудуться 7 жовтня о 14:00 

  Приєднатися до конференції
  ID: 896 4731 8379
  Passcode: 561318


 • 18 вересня 2022 р.

  До уваги вступників!

  Загальні результати вступних випробувань на третій (освітньо-науковий) рівень будуть оголошені 20 вересня 2022 р. о 17.00 після засідання приймальної комісії ХДУ


 • 7 вересня 2022 р.

  8 вересня о 15:00 відбудуться загальні збори аспірантів та докторантів усіх років та форм підготовки. Запрошуємо долучитися за покликанням

  ID: 893 4983 6806
  Passcode: 837836


 • 11 травня 2022 р.

  До уваги аспірантів та докторантів усіх років та форм підготовки!

  Весняна атестація відбуватиметься в  дистанційному форматі з 06 червня по 17 червня 2022 року.


 • 11 травня 2022 р.

  До уваги здобувачів 2 курсу третього освітньо-наукового рівня!

  Аспірантська практика проходитиме в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій з 16 по 27 травня 2022 року.