Захищені дисертації докторів філософії та докторів наук

Оновлено: 30.11.2021

Захищені доктори наук:

Цапів Алла Олексіївна - доктор філологічних наук.
Тема дисертації - "Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей"
Науковий консультант - Бєлєхова Лариса Іванівна
Захист відбувся 
25.09.2020 р. у Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна 

Захищені доктори філософії:

Дармостук Валерій - доктор філософії з галузі знань 09 Біологія зі спеціальності 091 Біологія
Тема дисертації - "Ліхенофільні гриби степової зони України"
Науковий керівник - Ходосовцев Олександр Євгенович
Захист відбувся 09.11.2020 р. в Інституті ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України

Смутченко Ольгадоктор філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта
Тема дисертації - "Формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього середовища"
Науковий керівник - Заболотська Ольга Олександрівна
Захист відбувся 20.11.2020 р. у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Мойсеєнко Вікторія - доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 Психологія
Тема дисертації - "Асертивність як соціально-психологічний механізм вибору стратегії статусної поведінки студентською молоддю"
Науковий керівник - Блинова Олена Євгенівна
Захист відбувся 28.11.2020 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Чемерис Ігор доктор філософії з галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право
Тема дисертації - "Заходи забезпечення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій"
Науковий керівник - Саінчин Олександр Сергійович
Захист відбувся 01.02.2021 р. у Донецькому юридичному інституті МВС України

Солона Юлія кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
Тема дисертації - "Підготовка майбутніх учителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти"
Науковий керівник - Сидорович Марина Михайлівна
Захист відбувся 12.02.2021 р. у Херсонському державному університеті

Кан Олена - доктор філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Тема дисертації - "Організаційно-методичні засади підготовки студентів-філологів у вищих навчальних закладах України в 1850–1917 роках"
Науковий керівник - Слюсаренко Ніна Віталіївна
Захист відбувся 14.04.2021 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Нечай Наталія - доктор філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія
Тема дисертації - "Драматичний текст як об'єкт перекладу: лінгвокультурологічний аспект"
Науковий керівник - Гізер Валерія Володимирівна
Захист відбувся 27.04.2021 р. у Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка 

Дрозд Лідія - доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 Психологія
Тема дисертації - "Формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями"
Науковий керівник - Бистрова Юлія Олександрівна 
Захист відбувся 14.05.2021 р. у Херсонському державному університеті

Плетена Оленадоктор філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія
Тема дисертації - "Конспірологічний роман в українській та американській літературах початку ХХІ сторіччя: жанрова типологія"
Науковий керівник - Ільїнська Ніна Іллівна
Захист відбувся 18.05.2021 р. у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Бальоха Альона - доктор філософії з галузі знань 01 Освітні / Педагогічні науки зі спеціальності 015 Професійна освіта
Тема дисертації - "Формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб`єктної дидактики"
Науковий керівник - Петухова Любов Євгенівна

Захист відбувся 29.06.2021 р. у Херсонському державному університеті

Тарасіч Юлія - доктор філософії з галузі знань 012 Інформаційні технології зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
Тема дисертації - "Статичний аналіз лінійно визначених програм і його застосування"
Науковий керівник - Львов Михайло Сергійович.
Захист відбувся 30.06.2021 р. у Херсонському державному університеті

Полторацький Максим - доктор філософії з галузі знань 012 Інформаційні технології зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
Тема дисертації - "Алгебраїчний підхід у формалізації та аналізі економічних та правових моделей"
Науковий керівник - Летичевський Олександр Олександрович
Захист відбувся 30.06.2021 р. у Херсонському державному університеті

Дмитренко Наталядоктор філософії з галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право
Тема дисертації –  "Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України"
Науковий керівник – Саінчин Олександр Сергійович
Захист відбувся 27.07.2021 р. в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Наші випускники

Оновлено: 13.06.2021