Мова (мови) освітнього процесу

Оновлено: 01.05.2024

Згідно п. 2.16 Статуту Херсонського державного університету (наказ МОН від 13.12.2023 року № 1510) мовою викладання в Університеті є державна мова. Застосування мов в Університеті визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту». Вчена рада Університету має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою та (або) іншими офіційними мовами Європейського Союзу, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, ними володіють. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою.

Покликання на сторінку мовного омбудсмена ХДУ: https://www.kspu.edu/NewScienceActivity/CouncilYoungScientists/mova.aspx