Відомості про самооцінювання освітніх програм

Оновлено: 24.12.2019

Кафедра англійської мови та методики її викладання

ОП «Середня освіта (Мова і література англійська)» , СВО «магістр»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx

 

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

ОП «Інформаційні системи та технології», СВО «магістр»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/EduPlans.aspx

 

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування

ОП «Облік та оподаткування», СВО «магістр»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconMan/ChairBusinessEconomics/Accreditation.aspx

 

Кафедра біології людини та імунології

ОП «Біологія», СВО «магістр»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/DepartmentofHumanBiologyandImmunology/Educational_and_professional_programs.aspx

 

Кафедра ботаніки

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», СВО «магістр»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/ChairBotany/Osvitno_prof_progr_BOTANY.aspx