Освітні програми, навчальні плани, робочі навчальні плани 2021-2022

ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другий (магістерський) рівень 21-22 н.р.

Оновлено: 10.08.2021

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

другого (магічтерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта

(Біологія та здоров’я людини) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Вчитель біології та основ здоров’я.

2021 рік    ОПП СО Біологія Маг 2021.pdf (1 Mb) 

________________________________________

2020 рік   ОП 2020.pdf (1.1 Mb)

Діючі освітні програми

Оновлено: 31.08.2021

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 "Біологія"

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 за спеціальністтю 091 Біологія

 Галузі знань 09 Біологія

 Кваліфікація: Біолог

 2021 рік 

ОП 091 Біологія бак 2021.pdf (3 Mb)

Відгук Скорик С. 2021.pdf (383.3 Kb)

Відгук Панченко Г. 2021.pdf (396.5 Kb)

__________________________________________

2020 рік  ОП 091 Біологія БАК 2020 скан.docx (660.9 Kb)

__________________________________________

2018 рік  ОПП 091 Біологія БАКАЛАВР 2018.docx (377.5 Kb)

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта

Біологія та здоров’я людини)

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Вчитель біології та основ здоров’я.

2021 рік 

ОПП 014. Середня освіта (Біологія та здоровя людини) 21-22.pdf (1.4 Mb)

Рецезія стейкхолдера Герасимова.pdf (226.4 Kb)

Рецензія стейкхолдера Ланкина.pdf (257.5 Kb)________________________________________

2020 рік   ОПП 014. Середня освіта (Біологія та здоровя людини).pdf (844.9 Kb) 

2017 рік   ОПП 014.05 СО (Біологія та здоров)

БАК.docx (1022.8 Kb)