ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ КАФЕДРИ

Оновлено: 21.10.2020

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ КАФЕДРИ

Спеціальність

Рівень вищої освіти

Посилання на освітньо-професійні програми

014 Середня овіта (Біологія та здоров'я людини)

другий (магістерський) 

Проєкт Освітньої програми 2020.  https://drive.google.com/file/d/1jeWiLIUQebu4gMQP9hjyGusL-1_E_EnQ/view?usp=sharing

 

Обговорення освітньої програми та пропозиції щодо її покращення: https://drive.google.com/drive/folders/1uHkrCgPHYBdNETANNoFmHq6n95a85D98?usp=sharing

Реалізація рекомендацій НАЗЯВО в ОП: https://drive.google.com/drive/folders/1uCRQNJn_LwTnYlznZBIacsUMgtFiml_R?usp=sharing

014 Середня овіта (Біологія та здоров'я людини)

перший (бакалаврський)

 https://drive.google.com/file/d/1fCzXORyXIh2NSamv92vvOPgZrANtCtNp/view?usp=sharing

014 Середня овіта (Біологія)

перший (бакалаврський)

https://drive.google.com/file/d/1pFDs4hsQWVf09wQxRhKgRfpr5ZPcuzB5/view?usp=sharing

 091 Біологія

перший (бакалаврський) 

 https://drive.google.com/file/d/1VCLHzKnMMlAiTwYFvhjQjF71L4BFUJzC/view?usp=sharing