Науково-дослідні лабораторії

Оновлено: 29.09.2021

Назва лабораторії Кафедра Керівник лабораторії Рік ство-рення
Медичний факультет
1 Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних речовин  Хімії та фармації доц. Речицький О.Н. 2003
2 Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю Хімії та фармації доц. Попович Т.А. 1985
Факультет біології, географії та екології
3 Науково-дослідна лабораторія інтродукції рослин Ботаніки проф. Бойко М.Ф.  2003
4 Науково-дослідна лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Ботаніки проф. Ходосовцев О.Є. 1998
5 Науково-дослідна лабораторія екології рослин, охорони довкілля та раціонального природокористування  Ботаніки проф. Мойсієнко І.І. 2003
6 Науково-дослідна лабораторія активних форм навчання біології та екології Біології людини та імунології проф. Сидорович М.М.  2000
7 Науково-дослідна лабораторія фізіології кровообігу  Біології людини та імунології доц. Гасюк О.М. 2006
8 Науково-дослідна лабораторія молекулярної біології Міжкафедральна лабораторія доц. Бесчасний С.П. 2013
Факультет психології, історії та соціології
9 Навчально-наукова лабораторія розвитку дитини «Надія» Психології доц. Бабатіна С.І. 2005
10 Науково-дослідна лабораторія психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів  Психології проф. Шебанова В.І. 2002
11 Науково-дослідна лабораторія «Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи» Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології доц. Копилова С.В. 2009
12 Науково-дослідна соціологічна лабораторія Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології проф. Шапошникова І.В.  2018
Факультет української й іноземної філології та журналістики
13 Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія “Українська література в англомовному світі” Української філології та журналістики доц. Немченко І.В.  2003
Факультет бізнесу і права
14 Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону Економіки, менеджменту і адміністрування проф. Шашкова Н.І. 2018
Педагогічний факультет
15 Науково-дослідна лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно- освітніх технологій  Міжкафедральна лабораторія проф. Андрієвський Б.М. 2003
16 Науково-дослідна лабораторія «Оздоровчі технології у спеціальній освіті»  Спеціальної освіти  проф. Яковлева С.Д.  2003
Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики
17 Міжкафедральна нуково-дослідна лабораторія розвивального навчання Алгебри, геометрії та математичного аналізу доц. Таточенко В.І. 2004
18 Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики доц. Кравцов Г.М. 2010
Факультет фізичного виховання та спорту
19 Науково-дослідна лабораторія медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту  Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту доц. ВознийС.С. 2003

Новий Модуль Навігації