Research laboratories

Updated: 2/7/2023

Назва лабораторії Кафедра Керівник лабораторії Рік ство-рення
Медичний факультет
1 Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю Хімії та фармації доц. Попович Т.А. 1985
Факультет біології, географії та екології
2 Науково-дослідна лабораторія інтродукції рослин Ботаніки проф. Бойко М.Ф.  2003
3 Науково-дослідна лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Ботаніки проф. Ходосовцев О.Є. 1998
4 Науково-дослідна лабораторія екології рослин, охорони довкілля та раціонального природокористування  Ботаніки проф. Мойсієнко І.І. 2003
5 Науково-дослідна лабораторія фізіології кровообігу  Біології людини та імунології доц. Гасюк О.М. 2006
6 Науково-дослідна лабораторія молекулярної біології Міжкафедральна лабораторія доц. Бесчасний С.П. 2013
Факультет психології, історії та соціології
7 Науково-дослідна лабораторія «Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи» Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології доц. Копилова С.В. 2009
8 Науково-дослідна соціологічна лабораторія Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології проф. Шапошникова І.В.  2018
Факультет української й іноземної філології та журналістики
9 Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія “Українська література в англомовному світі” Української філології та журналістики доц. Немченко І.В.  2003
Педагогічний факультет
10 Науково-дослідна лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно- освітніх технологій  Міжкафедральна лабораторія проф. Андрієвський Б.М. 2003
11 Науково-дослідна лабораторія «Оздоровчі технології у спеціальній освіті»  Спеціальної освіти  проф. Яковлева С.Д.  2003
Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики
12 Міжкафедральна нуково-дослідна лабораторія розвивального навчання Алгебри, геометрії та математичного аналізу доц. Таточенко В.І. 2004
13 Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики доц. Кравцов Г.М. 2010
Факультет фізичного виховання та спорту
14 Науково-дослідна лабораторія медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту  Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту доц. ВознийС.С. 2003