Науково-дослідна лабораторія екології рослин та охорони довкілля

Оновлено: 15.06.2021

Мета діяльності лабораторії 

Основною метою роботи лабораторії є дослідження екологічних особливостей рослинного покриву Півдня України та розробка практичних заходів щодо охорони та раціонального використання природних екосистем.

паспорт ндл екології рослин та охорони довкілля.pdf (855.7 Kb)

Наказ про створення ндл екології рослин і охорони довкілля.pdf (89.8 Kb)

Положення про ндл екології рослин та охорони довкілля.pdf (4.5 Mb)

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії за 2020 рік.pdf (507.5 Kb)

План роботи лабораторії екології рослин на 2020_2021.pdf (116.4 Kb)

Історія
 НАКАЗ №261-Д від 10.04.2003р.


 Створено на підставі рішення вченої ради університету від 07.04.2003 року “Про відкриття науково-дослідної лабораторії екології рослин і охорони довкілля при кафедрі ботаніки” (Протокол №5).
 

Лабораторія була створена у 2003 році для забезпечення повноцінної науково-дослідної роботи аспірантів факультету біології, географії та екології; виконання госпдоговірних НДР та розробок в межах основного робочого часу НПП. Наукові дослідження лабораторії ґрунтуються на гербарній колекції судинних рослин, що налічує понад 12 тис. зразків, які репрезентують близько 2,5 тис. видів.

Лабораторія екології рослин та охорони довкілля була основним виконавцем 15 проектів (міжнародних, держбюджетних, госпдоговірних), а загалом лабораторія брала участь у виконанні 35 проектів.
 

Проекти:

• Ukrainian-Swedish international project “How the East was won: Towards an environmental history of the Eurasian steppe” (13.09.2013-31.03.2019);

• Шведський науковий комітет (Fund: Swedish Research Links / Vetenskapsrådet, N 348-2012-6112) http://www.vr.se/;

Держбюджетні теми:

• «Фіторізнома-ніття як основа формування екомережі антропогенно фрагментова-ного регіону» (01.01.2014 по 31.12.2015 ); Міністерство освіти і науки України;

• «Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причорномор’я: закономірності та можливості управління процесом» (01.01.2016 по 31.12.2018 ); Міністерство освіти і науки України.

 

Результати досліджень публікуються у провідних журналах України (Український ботанічний журнал, Чорноморський ботанічний журнал) та відомих міжнародних виданнях (Plants Biosystems, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Botanical Studies, Polish Journal of Ecology, Biodiversity Research and Conservation, Analles UMSC, Willdenowia, Wulfenia, Kitaibellia, Biodiversity and Conservation, Contemporary Problems of Ecology, Journal of Systematics and Evolution, Acta Oecologica, Basic and Applied Ecology тощо). Фахівці лабораторії є співавторами низки фундаментальних монографічних видань: Червона книга України (2009), Екофлора України (2010), Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum (2011), Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні та природні заповідники (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки (2012), Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції (2017), Національний каталог біотопів України (2018), Каталог біотопів Степової зони України (2020) тощо.

 

Фахівці лабораторії учасники багатьох наукових експедицій з дослідження флори степової та лісостепової зони України, також брали участь в експедиціях в інші райони України та закордоном (Азербайджан, Казахстан, Марокко, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Туреччина, Угорщина, Швеція, Швейцарія тощо).

 

Основні завдання

• проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану наукових досліджень та розробок, які виконує ХДУ за рахунок коштів державного бюджету; об’єднання науковців з метою отримання грантів, виконання держбюджетних та госпдоговірних тем;

• розширення тематики та підвищення якості наукових досліджень рослинного покриву Півдня України;

• оптимізація охорони та раціонального використання рослинного покриву Півдня України;

• широке оприлюднення результатів наукових досліджень в публікаціях, в тому числі у виданнях що включені до НМБД Scopus та WoS; представлення їх на наукових конференціях; популяризація знань про рослинний покрив Півдня України;

• наукове керівництво та консультування щодо виконання наукових досліджень в рамках кваліфікаційних робіт студентів ХДУ, підготовка магістерських і кандидатських дисертацій в межах тематики науково-дослідних робіт лабораторії
 
 Склад наукового колективу, задіяного в роботі НДЛ
Науковий керівник НДЛ  Мойсієнко Іван Іванович, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Мельник Руслана Петрівна, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри ботаніки;

Захарова Марина Ярославівна, викладачка кафедри ботаніки;

Дайнеко Поліна Михайлівна, викладачка кафедри ботаніки;

Дзеркаль Вікторія Миколаївна, аспірантка 4 курсу заочної форми навчання;

Скобель Надія Олегівна, магістрантка 1 курсу, спеціальності 091 Біологія (Ботаніка).
 


 Перелік обладнання науково-дослідної лабораторії

  • Мікроскоп KONUS CRYSTAL PRO 7x-45x STEREO

  • Мікроскоп біологічний Ломо Микмед-1

  • Мікроскоп XS 5520 Micro med

  • Цифрова камера для микроскопа SIGETA DCM-900 3.0MP

  • Кільцевий освітлювач для мікроскопа Sigeta LED Ring-60

  • Об’єктив Olympus M.ZUIKO Digital ED 60mm f/2.8 Macro

  • Об’єктив OLYMPUS 14-150mm f/4.0-5.6 II Black

  • Фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Body Silver

  • GPS навігатор Garmin Dakota 20

Морозильна камера для десінсекції гербарію Hansa FS200BUW+01HG
 
 
 Ініціативні теми:

 

1.     «Раритетне фіторізноманіття Нижньодніпровських пісків»;

2.     «Флора, рослинність та созологічна цінність Національного природного парку «Олешківські піски»;

3.     «Молекулярно-генетична різноманітність сценедесмових водоростей флори Україні»;

4.     «Фітоінвазії адвентивних рослин в природні біотопи півдня України».

 Результати роботи наукової лабораторії впроваджені в ряд освітніх компонент, які викладаються викладачами кафедри ботаніки, а саме: «Основи степознавства», «Охорона рослинного світу», «Заповідна справа», «Ботаніка», «Екологія».