Мойсієнко Іван Іванович

Оновлено: 17.06.2021

1970 р.н., доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 e-mail: 

Коло наукових інтересів: флора, систематика та географія вищих рослин,рослинність та оселища півдня України;

інтегроване збереження біорізноманіття та культурної спадщини курганів, городищ, старих цвинтарів, валів тощо;

охорона рослинного світу, заповідна справа, урбанофлористика, фітоінвазії, фрагментація та ізоляція рослинного покриву,

систематика Plumbaginaceae.

 

Moysiyenko CV CV Moysiyenko 2021.pdf (361.6 Kb)

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23467376800

 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0689-6392

 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=caobPAkAAAAJ&hl=ua

 

Академічна кар’єра

 

1993-1996 – аспірантура (Херсонський державний університет МОН України)

1999 – кандидат біологічних наук

2007-2010 – докторантура (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

2002 – доцент

2012 – доктор біологічних наук

2014 – професор

 Адміністративна кар’єра (Херсонський державний університет)

1996-1997 – викладач кафедри ботаніки

2000 – старший викладач

2000-2007, 2010-2012 – доцент кафедри

2012-2013 – професор кафедри

2013- по теперишній час – завідувач кафедри ботаніки

 Почесні звання

2021 – Заслужений діяч науки і техніки України

 Науковий доробок

 Наукових доробок: понад 300 наукових публікацій, в тому числі 14 монографій (у співавторстві), 70 публікацій у фахових виданнях; 40 - англійською мовою, в т.ч. 17 - в журналах, що індексуються в НМБД Scopus. Результати досліджень публікує в провідних журналах України (Український ботанічний журнал, Чорноморський ботанічний журнал) та відомих міжнародних виданнях (Plants Biosystems, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Botanical Studies, Polish Journal of Ecology, Biodiversity Research and Conservation, Analles UMSC, Willdenowia, Wulfenia, Kitaibellia, Biodiversity and Conservation, Contemporary Problems of Ecology, Journal of Systematics and Evolution, Acta Oecologica, Basic and Applied Ecology тощо). Співавтор низки фундаментальних монографічних видань: Червона книга України (2009), Екофлора України (2010), Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum (2011), Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні та природні заповідники (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки (2012), Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції (2017), Національний каталог біотопів України (2018), Каталог біотопів Степової зони України (2020) тощо.

 

Учасник багатьох наукових експедицій з дослідження флори степової та лісостепової зони України, також брав участь в експедиціях в інші райони України та закордоном (Азербайджан, Казахстан, Марокко, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Туреччина, Угорщина, Швеція, Швейцарія тощо). Мойсієнко І.І. двічі проходив міжнародне стажування: у 2014 р. в Поморській Академії в Слупську (Польща) та у 2018 році в Стокгольмському університеті (Швеція).

 

Брав участь у виконанні 35 (станом на кінець 2020 р.) наукових проектів (міжнародних, держбюджетних, госпдоговірних), в тому числі у 15 проектах як керівник.

 

Мойсієнко І.І. є членом Наукової ради Національного фонду досліджень України, членом експертної ради з атестації ЗВО щодо здійснення наукової діяльності (напрям: Біологія та охорона здоров’я); членом наукової ради МОН (секція 9. Охорони навколишнього середовища); заступником голови науково-технічної ради Національних природних парків «Олешківські піски» та «Джарилгацький», членом науково-технічної ради Біосферного заповідника «Асканія-Нова імені Ф.Е. Фальц-Фейна» та Національних природних парків «Кам’янська Січ» та «Нижньодніпровський», постійно залучається до роботи у координаціних радах з охорони довкілля при Херсонській державній обласній адміністрації. Знаний в Україні фахівець в галузі охорони природи. За його участю були створені національні природні парки «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський» та «Кам’янська Січ».

 

 Членство в редакційний колегіях

 Чорноморський ботанічний журнал – заступник головного редактора

 Членство в радах та громадський об’єднаннях

 Член Українського ботанічного товариства

 Член Всесвітньої асоціації дослідників рослинності The International Association for Vegetation Science (IAVS)

 Член Євразіатської степової групи The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG)

 Член Вченої ради біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна

 Заступник голови науково-технічної ради Національного природного парку «Кам’янська Січ»

 Заступник голови науково-технічної ради Національного природного парку «Олешківські піски»

 Член науково-технічної ради Національного природного парку «Нижньодніпровський»

Член науково-технічної ради Національного природного парку «Джарилгацький»

 Співзасновник та член правління Української природоохоронної групи The Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG)

 

 Дисципліни (091 Біологія, основні)

 Бакалавріат

Систематика вищих рослин

 Заповідна справа

 

Магістратура

Степознавство

Магістерський семінар

 

 Аспірантура

 Новітні тренди в сучасній біології