Історія

Оновлено: 03.12.2020

Створена в квітні 2003 року

Завідувач лабораторії - Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних  наук

Заступник завідувача - Товстоган Володомир Святославович, кандидат педагогічних наук.

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є:

- раннє втручання у психофізичний розвиток дітей з метою абілітації;

- оцінка  психофізичного та психомовленнєвого статусу з метою проведення доцільної і своєчасної корекції набутих вад розвитку у дітей різних вікових груп;

- визначення особливих освітніх потреб  дітей з порушенням розумового та мовленнєвого розвитку  з метою підвищення їх працездатності;

- визначення стану інтелекту дітей за адаптованим тестом Векслера;

- розробка рекомендацій для батьків, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

- надання консультативної допомоги фахівцям команди супроводу дітей з ООП в загальноосвітньому середовищі;

- участь у розробці індивідуальної програми розвитку дітей  в інклюзивних класах (групах) закладів загальної освіти;

- індивідуальна корекційно-розвиткова робота з дітьми, які мають складні мовленнєві та психофізичні порушення з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтерактивної підлоги;

- проведення майстер-класів та тренінгів  для педагогів закладів шкільної та дошкільної освіти у межах курсів підвищення кваліфікації з питань використання інноваційних технологій в освітньо-корекційному процесі;

- просвітницька робота щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах освітнього закладу;

- взаємодія з інклюзивно-ресурсними центрами міста, області та регіону.

Склад

Оновлено: 15.04.2021

 

Яковлева Світлана Дмитрівна - завідувачка кафедри, д. псих.наук, професор кафедри спеціальної освіти


Лаврикова Оксана Валентинівна – кандидат біологічних наук,професор


Кабельникова Наталія Володимирівна - заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук

 


Товстоган Володимир Святославович - доцент, кандидат педагогічних наук


Ільїна Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, помічник декана з наукової діяльності


Лисенко Тетяна Сергіївна- асистентка кафедри спеціальної освіти


Cоловей Олександра Сергіївна – лаборантка кафедри спеціальної освіти

Контакти

Яковлева Світлана Дмитрівна

Тел. 196 (внутрішній)

Email: cdyakovleva@gmail.com

Лаврикова Оксана Валентинівна

Тел. 111 (внутрішній)

Email:o.Lavrykova@ukr.net

Кабельникова Наталія Володимирівна

Тел. 196 (внутрішній)

Email: nataliavm09@gmail.com

Товстоган Володимир Святославович

Тел. 196 (внутрішній)

Email: vstovst1957@gmail.com

Ільїна Наталія Володимирівна

Тел. 196 (внутрішній)

Email: megadrivera@gmail.com

Лисенко Тетяна Сергіївна

Тел. 196 (внутрішній)

Email: tlisenko107@gmai.com

Cоловей Олександра Сергіївна

Тел. 196 (внутрішній)

Email: alexashka@ksu.ks.ua