Наукова робота

Оновлено: 23.02.2022

 Наукова школа «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Керівник: Співаковський Олександр Володимирович

Наказ ректора від 02.02.2017 № 69-Д відповідно до Положення про наукові школи Херсонського державного університету, на підставі рішення ученої ради університету (протокол від 26.12.2016 № 7)

Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Херсонського державного університету й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Керівник: Кравцов Геннадій Михайлович

Угода

Положення

Паспорт

Подяка

Звіт з науково-дослідної роботи за 2021 рік 

(Затверджено Вченою Радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,
протокол № 11 від  23.12.2010)

Інформаційні технології навчання у вищих навчальних закладах та методика їх використання.

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Науково-методичні проблеми розробки сучасних педагогічних програмних засобів (електронних підручників нового покоління).

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Наукові та технологічні проблеми інформаційного забезпечення управління сучасним вищим навчальним закладом.

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Методи комп`ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах статичного аналізу і верифікації програмного забезпечення.

Науковий керівник – проф. В.С. Песчаненко 


Кібербезпека та інсерційне моделювання.

Науковий керівник– проф. В.С. Песчаненко


Криптоекономіка та блокчейн.

Наукові керівники–проф. В.С.Песчаненко, доц. В.М. Кобець 


Розробка автоматизованих фінансових консультантів.

Науковий керівник – доц. В.М. Кобець


 Еволюційне моделювання економічних систем.

 Науковий керівник – доц. В.М. Кобець 


Системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів.

Науковий керівник – доц. Г. М. Кравцов


Методи алгебраїчних обчислень, комп’ютерної алгебри та їх застосування.

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Теоретичні та методичні основи побудови математичних систем навчального призначення. 

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Методичні проблеми викладання алгоритмізації та програмування студентам інформаційних спеціальностей.

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Методи і технології проєктування та розроблення систем дистанційного навчання.

Науковий керівник – доц. Г. М. Кравцов


Формування професійної компетентності морських фахівців засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Науковий керівник – проф. М.І. Шерман


Створення засобів комп’ютерної підтримки викладання юридичних дисциплін в умовах сучасного університету (на прикладі дисципліни «Правова статистика»).

Науковий керівник – проф. М.І. Шерман

  

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти     

121 Інженерія програмного забезпечення   

Методи комп'ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення

Керівник: Львов Михайло Сергійович

(Державний реєстраційний номер: 0116U004732)

 


 Розроблення системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів

Керівники: Співаковський О.В., Кравцов Г.М.

(Державний реєстраційний номер: 0115U001128) 

 


Теоретико-методичні засади формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах сучасного університету.

Керівник: Шерман Михайло Ісаакович

(Державний реєстраційний номер:  0116U004733) 


Організація науково-дослідної діяльності засобами STEM-технологій у освітньому процесі

Керівник: Валько Наталія Валеріївна

(Державний реєстраційний номер: 0120U101870. Дата реєстрації: 07-04-2020)


 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

Песчаненко Володимир Сергійович

Тема: Методи реалізації систем інсерційного моделювання

Спеціальність: 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Спеціалізована вчена рада: Д 26.194.02 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

ДД 005053 від 15 грудня 2015, професор - АП 001448 від 16 грудня 2019

 

Кобець Віталій Миколайович

Тема: Еволюційне моделювання експериментальних мікроекономічних систем

Спеціальність: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Спеціалізована вчена рада:  Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України

ДД 008711 від 20 червня 2019


Валько Наталія Валеріївна

Тема: Система підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM технологій у професійній діяльності

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Спеціалізована вчена рада: Д 17.127.04 Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2020

 ДД 010825 від 09 лютого 2021


Захист дисертацій 

Полторацький Максим Юрійович

Тема: Алгебраїчний підхід у формалізації та аналізі економічних та правових моделей

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

ДР № 002747 від15 листопада 2021


Тарасіч Юлія Геннадіївна

Тема:Статичний аналіз лінійно визначених програм і його застосування

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

ДР № 002746 від15 листопада 2021


Гнєдкова Ольга Олександрівна

Тема: Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Спеціалізована вчена рада:  К 67.051.02 Херсонський державний університет

№ 046120 від 1 лютого 2018 р. 

 

ICTERI - рецензована міжнародна конференція з комп'ютерних наук, яка об'єднує науковців та практиків, зацікавлених у технологічному прогресі та бізнес-застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій та інфраструктури.

ICTERI зосереджується на реальних додатках; тому автори повинні висвітлити переваги їх результатів чи досвіду для галузі та послуг, крім академічного світу. Документи, що описують сучасні прототипи, системи, інструменти та методи та загальні документи з опитування із зазначенням майбутніх напрямків, також рекомендуються. Вітаються як технологічні, так і методичні матеріали. Усі статті повинні описувати оригінальні роботи, раніше не опубліковані або подані в іншому місці.

Матеріали конференцій ICTERI опубліковані в CEUR-WS:


Workshops:

  • Rigorous Methods in Software Engineering and Blockchain Technologies (RMSEBT 2020)
  • 8th International Workshop Information Technology in Economic Research (ITER 2020)
  • 4th International Workshop Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2020)
  • PhD Symposium
  • Poster and Demo Track

Переможці конкурсів студентських наукових робіт та студентських олімпіад:

Воропаєва Ірина

Розробка мобільного додатку візуалізації розкладу занять 

(Науковий керівник Валько Н.В.)

 

Базанова Тетяна

Проєктування та розробка інформаційної системи підтримки прийняття рішення з економіки

(Науковий керівник Осипова Н.В.)

Орлов Володимир

Розробка мобільних додатків

(Науковий керівник Осипова Н.В.)

Участь у конкурсах студентських наукових робіт 2019-2020:

Назва галузей знань, спеціальностей з яких проводиться конкурс Науковий керівник ПІБ студента Тема студентської роботи Місце, яке зайняла робота
Інформатика і кібернетика Доц. Гнєдкова О.О, к. пед. н. Іноземцев Е.А., 421 гр. факультету іноземної філології Автоматизована обробка інтернет-дискурсу на матеріалі текстових повідомлень в соціальних мережах Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином
Проф. Кобець В.М., д.е.н. Гетьман В.В., магістрант 1 курсу гр.131М;
Килинич Д.О., магістрант 2 курсу гр. 261М
Аналіз даних для персоналізованого прийняття інвестиційних рішень з використанням автоматизованих фінансових консультантів
Комп'ютерні науки Доц.. Осипова Н.В., к.тех.н. Шапарьов О.Ю. магістрант 1 курсу 131М гр. Проектування та розробка web-додатку Логічна гра «Всі дороги ведуть до ХДУ» Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином (можливо травень, або осінь)
Інженерія програмного забезпечення Ст.викладач Черненко І.Є. Корзун В.В. 441 гр. Розробка інформаційного порталу засобами Django Framework Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином
Економічна кібернетика Самчинська Я.Б., к. екон. н., доцент Тупік К.В. Магістрант 1 курсу, гр. 161М
(1 місце)
ІТ-інструменти компаній для взаємодії з клієнтами  
Сікелінда М.О.451гр.
(2 місце)
Інформаційні системи в діяльності юридичних установ  
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Доцент Валько Н.В., к.ф.-м.н Воропаєва І.В., 341гр Розробка мобільного додатку візуалізації розкладу занять 3 місце