Аспіранту

Оновлено: 19.12.2022

На Кафедрі комп’ютерних наук та програмної інженерії проводиться підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі зі спеціальності :

  • 121 Інженерія програмного забезпечення (Наказ МОН про отримання ліцензії для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні  за спец. № 523 від 18.05.2016).

Свідоцтво про акредитацію 

Гарант ОНП - доктор фізико-математичних наук, професор Песчаненко Володимир Сергійович

Самоаналіз

Освітньо-наукові програми:


Щоб висловити Ваші побажання та пропозиції щодо освітньо-наукової програми, будь ласка, заповніть анкету


 

Рецензії

Відгук

Навчальний план


 Аспіранти кафедри:

 

Лемещук Олександр Ігорович

Тема: Розробка системи управління процесами якості освіти університету за допомогою сервісів

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Львов Михайло Сергійович

 

 Солошенко Ганна Олександрівна

Тема: Алгебраїчне моделювання процесів взаємодії у квантовій механіці

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Летичевський Олександр Олександрович


Сенчишен Денис Олександрович

ТемаАналіз та кібербезпека систем створених на основі технології блокчейн

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Летичевський Олександр Олександрович 

 

Савченко Сергій Олександрович

ТемаРозробка автоматизованої інформаційної системи фінансового консультування для генерації персоналізованих інвестиційних портфелів 

Науковий керівник:доктор економічних наук, професор, Кобець Віталій Миколайович  

 

Шефкін Богдан Володимирович

ТемаМетоди пошуку вразливостей та оцінки стійкості до кібератак на основі алгебраїчного моделювання специфікацій смарт-контрактів

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Летичевський Олександр Олександрович 


 

Хоменко Євгеній Вікторович

ТемаРозробка системи моніторингу та контролю приміщень будинку на основі інтелектуального середовища «Інтернет речей (IoT)

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Бабічев Сергій Анатолійович, професор, доктор технічних наук. 


Новий Модуль Посилань