Лемещук Олександр Ігорович

Оновлено: 17.01.2023

Publons


Посада:

Інженер-програміст І категорії, В.о. керівника відділу інформаційно-обчислювального центру

Освіта:

Херсонський державний університет. Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики. 121 Інженерія програмного забезпечення (Магістр)

Коло наукових інтересів: 

Комп'ютерні науки, інженерія, інформаційні системи

Неформальна освіта: 

Сертифікати

Науково-практичні публікації:  

Покликання

Науково-практичні конференції:

IX International scientific and practical conference SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY 2021
Тема: INTEGRATION OF WEB CONFERENCING SOFTWARE COMPLEX INTO KHERSON STATE UNIVERSITY IT ENVIRONMENT

Членство у професійних об’єднаннях: 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ

Додаткова інформація:

- Project Manager та developer системи KSU24 (ХДУ24);

- викладач проєкту Діджиталізація третього покоління (3-G діджиталізація/ 3-G Digitalization);

- менеджер розробки фірмового стилю університету;

- тренер ІТ освіти для співробітників ХДУ;

менеджер розробки Путівника студента 2020/2021;

- адміністратор системи KSU Online;

- адміністратор сервісу Office 365;

- адміністратор сервісу G Suite for Education;

- менеджер розробки Віртуального музею ХДУ;

- менеджер розробки сайту Студентського містечка ХДУ.

Робота зі студентами:

Проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти рівня "магістр" кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики на базі відділу інформаційно-обчислювального центру

Проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти рівня "бакалаврів" 4 курсу кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики на базі відділу інформаційно-обчислювального центру

Тема: Розробка системи управління процесами якості освіти університету за допомогою сервісів

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Львов Михайло Сергійович


Робоча адреса: вул. Університетська 27, Херсонський державний університет, каб. 515


Адреса електронної пошти: 

 

Новий Модуль Навігації