Лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу

Оновлено: 04.02.2021

 Лабораторія була створена в листопаді 1998 року на кафедрі ботаніки Херсонського державного університету. Метою роботи є дослідження біорізноманіття та проведення екологічного моніторингу в різних регіонах України. У 2004 році на підставі рішення Вченої ради лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу було присвоєно звання відомого українського та польського вченого Й.К. Пачоського.

Завідувач лабораторії - доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, віце-президент Українського ботанічного товариства – О.Є. Ходосовцев.

 

Співробітники лабораторії працюють на договірній основі при реалізації конкретних проєктів. Високу активність у роботі лабораторії за останні 20 років виявили: проф. М.Ф. Бойко, проф. І.І. Мойсієнко, доц. Н.В. Загороднюк, В.М. Клименко, В.В. Дармостук, А.А. Пономарьова, К.С. Орлова, Н. Г. Малюга.

 паспорт науково-дослідної лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу імені Й.К. Пачоського.png (250 Kb)

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

* дослідження біорізноманіття видів лишайників та ліхенофільних грибів України;

* таксономічне вивчення лишайників та ліхенофільних грибів Євразії;

* інвентаризація флори і мікобіоти особливо охоронюваних природних територій півдня України;

* моніторинг флори і мікобіоти міських і природних середовищ існування;

* оцінка антропогенного впливу на довкілля;

* створення об'єктів природно-заповідного фонду України;

* створення кадастрової документації на об'єкти природно-заповідного фонду.

Реалізовано 26 наукових проектів протягом останніх 15 років (2 проекти тривають)

Керівник групи проф. О. Є. Ходосовцев

 

Міжнародний рівень (4 проєкти):

1. Лишайники, що використовуються в моніторингу глобальних змін, що впливають на природні ліси Українських Карпат (Міністерство освіти і науки України, Міжнародний Українсько-Чеський проект, 2019-2020 рр.);
2. Оцінка впливу робіт за проектом "Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт на території Голопристанського району  Херсонської області" на стан рідкісного біорізноманіття та місцеперебувань у межах ділянки Смарагдової мережі Кінбурнської коси (Scatec Solar, Норвегія, 2019 р.);
3. План пом'якшення наслідків зміни біорізноманіття для проекту Херсонської сонячної електростанції потужністю 50 МВт (Scatec Solar, Норвегія, 2019 рік);
4. Реалізація заходів щодо пом'якшення біорізноманіття та моніторингу ключового виду при будівництві Херсонської сонячної електростанції потужністю 50 МВт в рамках Херсонського проекту SCATEC (50 МВт) (Scatec Solar, Норвегія, 2019).


Національний рівень (фундаментальні дослідження – 5 проєктів):

1. Таксономічні дослідження, інвентаризація та збереження лишайників півдня України (грант Президента України - GP/F13/0196, 2007);
2. Роль "біологічних кірок" у післяпожарних стадіях демутації в піщаних дюнах ландшафтів нижнього Подніпров'я (Міністерство освіти і науки України,№ 0109U002278, 2009-2011 рр.);
3. Стан фіторізноманіття в аридних та субаридних екосистемах півдня України як основа для визначення його стратегій управління та збереження (Міністерство освіти і науки України, № 0112U001439, 2012-2014 рр.);
4. Молекулярна філогенія, систематика, різноманітність та збереження фіто - та лишайникової біоти Північного Причорномор'я (Міністерство освіти і науки України, № 0116U00473, 2016-2018);
5. Молекулярний баркод симбіотичних угруповань як основа для оцінки та структури літогенних біотопів (Міністерство освіти і науки України, N 0119U000105, 2019-2021).

 

Регіональний рівень (прикладні дослідження – 17 проєктів):

1. Наукове обгрунтування створення Національного природного парку " Олешківські піски "(Херсонська обласна рада, 2008);
2. Наукове обгрунтування для подальшого створення національного парку "Нижньодніпровський" (Херсонська обласна рада, 2008);
3. Наукове обгрунтуваннястворення Регіонального ландшафтного парку "Гілея" (Херсонська обласна рада, 2017);
4. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду- лісового заказника загальнодержавного значення "Березові колки "(Херсонська обласна рада, 2017 р.);
5. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Архангельський ліс" (Херсонська обласна рада, 2017 р.);
6. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника " Летючі Піски "(Херсонська обласна рада, 2017 р.);
7. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника " Недогірський ліс "(Херсонська обласна рада, 2018 р.);
8. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Новодмитрівські ліс" (Херсонська обласна рада, 2018 р.);
9. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-ботанічного заказника" Шаби " (Херсонська обласна рада, 2019 р.);
10. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Голопристанський акацієвий ліс" (Херсонська обласна рада, 2019 рік);
11. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-регіонального заказника у Збурівському лісництві (Херсонська облрада, 2019 р.);
12. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-заказника "Вікові сосни" (Херсонська обласна рада, 2019 рік);
13. Оцінка впливу проекту "Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт у Голопристанському районі Херсонської області" (Atlas Capital Energy, 2019);
14. Оцінка флори і фауни біотопів в місці злиття річок Вереївчина і Кошова в м. Херсоні (Ecomanagement Group, 2019);
15. Оцінка флори і фауни біотопів в частині Арабатської затоки (між Генгоркою і Щасливцевим) (Ecomanagement Group, 2019).

16. Стан флори та фауни біотопів безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна поруч з вулицями Механізаторів та Рахматуліна в межах м. Чернігів (Ecomanagement Group, 2020)

17. Стан флори та фауни біотопів Подокалинівського родовища в околицях с. Подо-Калинівка Олешківського району Херсонської області» (Ecomanagement Group, 2020)