Соціологія

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти