Updated: 9/17/2022

Register of agreements with ІНЕ on internship cooperation

Register of agreements with ІНЕ on internship cooperation

№ з/п

Назва установи

дата укладання та номер договору

Термін дії угоди

1

Бердянський державний педагогічний університет

від 23.11.2017 № 03-14

2022

2

Благодійна організація «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр»

від 14.04.2021 № 03-29/14

2026

3

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

від 10.12.2012 № 01-30

2022

4

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

від 22.10.2015 № 15/12

2025

5

Волинський національний університет імені Лесі Українки

від 02.05.2021 № 03-29/18

2025

6

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

від 07.02.2017 № 3

2027

7

ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

від 05.09.2012 № 01-19

2022

8

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

від 11.03.2016 № 03-1 

2026

9

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

від 18.12.2012 № 913/12 

До прийняття  рішення про припинення

10

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

від 20.11.2013 № 03-57 

2023

11

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

від 16.11.2018 № 03-51/37

2023

12

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

від 11.12.2018 № 03-51/42

2023

13

Дніпровський гуманітарний університет

від 03.10.2018 № 03-51/31

2023

14

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

від 26.01.2022 № 03-29/2

2027

15

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

від 21.10.2013 № 03-36

2023

16

Житомирський державний університет імені Івана Франка

від 01.02.2022 № 03-29/3

01.02.2027

17

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

від 30.10.2017 № 03-10

До прийняття  рішення про припинення

18

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

від 02.04.2015 № 03-34

2025

19

Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАНУ

від 10.11.2016 № 03-9

2026

20

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

від 20.02.2019 № 03-26/5

2024

21

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

від 27.05.2020 № 03-27/21

2023

22

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук УкраїниKb)

від 07.10.2021 № 03-29/39

До прийняття  рішення про припинення

23

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

від 08.10.2018 № 03-51/32

2023

24

Запоріжжя Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

від 02.07.2014 № 03-19

До прийняття  рішення про припинення

25

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

від 15.04.2014 № 03-15

2024

26

КЗ «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради

від 17.01.2014 № 03-2

2024

27

КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» Херсонської обласної ради

від 10.09.2019 № 03-26/13

2022

28

Київський університет імені Бориса Грінченка

від 28.03.2017 № УС-173/17

До прийняття  рішення про припинення

29

Київський університет імені Тараса Шевченка

від 08.06.2021 №03/29/20

До прийняття  рішення про припинення

30

Кіровоградський  державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

від 30.10.2015 (договір без номеру)

До прийняття  рішення про припинення

31

КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

від 24.09.2021 № 03-64

До прийняття  рішення про припинення

32

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

від 10.06.2013 № 03-26 

2023

33

Львівський державний університет фізичної культури

від 20.12.2013 № 03-63 

2023

34

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

від 09.11.2020 № 01-12

2025

35

Львівський національний університет імені Івана Франка

від 22.06.2021 № 03-29/23

2026

36

Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького

від 18.12.2012 № 01-32 

2022

37

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

від 09.04.2013 № 03-18

2023

38

Миколаївський інститут право Національного університету «Одеська юридична академія»

від 26.09.2018 № 03-51/29

2023

39

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

від 23.11.2017 № 03/13

До прийняття  рішення про припинення

40

Миколаївський національний аграрний університет

від 05.10.2021 № 03-29/30

До прийняття  рішення про припинення

41

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова

від 04.05.2017№ 03-7/Д1/7

До прийняття  рішення про припинення

42

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

від 01.03.2021 № 138

2026

43

Національний заповідник «Хортиця» м. Запоріжжя

від 06.02.2019 №03-26/1

2024

44

Національна металургійна академія України

від 25.04.2016 № 16-21

2026

45

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

від 06.10.2014 № 03-24

2024

46

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

від 11.03.2020 № 61

до 31.12.2025

47

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

від 13.03.2017 № 66/03-5

До прийняття  рішення про припинення

48

Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя

від 05.02.2020  (договір без номеру)

2026

49

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

від 24.10.2016 № 03-8

2026

50

Одеський національний економічний університет

від 05.09.2016 № 03-6

2026

51

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

від 15.12.2012 № 01-13

2022

52

Одеський національний морський університет

від 10.12.2020 № 03-26/43

2025   

53

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

від 22.03.2018 № 03-51/6

2024   

54

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

від 14.04.2021 № 03-29/13

2026

55

Сумський державний університет

від  26.04.2018 (договір без номеру)

2023

56

Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки

від 05.09.2016 № 03-5/34-У

2026

57

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

від 09.03.2016 № 1

2026

58

Уманський національний університет садівництва

від 26.01.2022 № 03-29/1

2032

59

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно-економічного університету

від 17.11.2016 № 4/16

2026

60

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

від 26.09.2018 № 03-51/30

2023

61

Херсонська державна морська академія

від 10.09.2018 № 03-51-25

2025

62

Херсонський національний технічний університет

від 03.03.2012 № 01-10

2022

63

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

від 24.11.2016 № 03-10 

2026

64

Херсонський економічно-правовий інститут

від 28.11.2018 № 03-51/38

2023

65

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

від 14.04.2021 № 03-29/15 

2026

66

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

від 29.12.2012 № 01-34 

2022

67

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

від 20.11.2013 № 03-59 

2023


Університетська школа професійного розвитку

Updated: 6/20/2022

Topics of the summer training session for research and teaching staff in August 2021

Dear colleagues! KSU University School of Professional Development invites you to take part in the I Summer training session on the formation of modern competencies of higher education teachers, which will take place during August 2021.

We offer to choose no more than two training courses. To do this, you need to register here.

By clicking on the name of the course, you will be able to get acquainted with its brief description. You will receive certificates based on the results of successful training.

Topic Target audience Term of carrying out Number of hours
Form of control Moderators
Classroom work Independent work
Preparation of proposals for funding a research project (on the example of the Fulbright program) Науково-педагогічні працівники зі вченими ступенями 16 – 20 серпня 2021 року 10 20 Залік у формі розроблення мініпроєкту

Панич О.І.

Class schedule 

How to create an attractive certificate program? Науково-педагогічні працівники 16 – 20 серпня 2021 року 10 20 Залік у формі розроблення проєкту сертифікатної програми

Мальчикова Д.С., керівники відділів

Possibilities of using Office 365, KSU 24, G Suite for Education platforms in the educational process. Науково-педагогічні працівники 09 – 13 серпня 2021 року 20 10 Залік у формі розроблення курсу

Кушнір Н.О., Лемещук О.І.

Features of the KsuOnline platform Науково-педагогічні працівники 16 – 20 серпня 2021 року 20 10 Залік у формі розроблення курсу

Кушнір Н.О.,

Валько Н.В.

Professional brand teacher in social networks step by step instructions Науково-педагогічні працівники 17 – 23  серпня 2021 року 10 20 Залік у формі розроблення професійного акаунта викладача

Орлова Н.В.

Class schedule


 

Шановні колеги, інформація з розкладом занять для підвищення IT кваліфікації науково-педагогічного персоналу та співробітників університету розташована за лінкою 

 

Назва Термін проведення Кількість годин Модератор
Навчальний семінар «Етика та академічна доброчесність в освіти й науці» березень 2021  30  Ю. Юріна             Н. Арустамова
 Навчальний семінар «Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату» квітень 2021   30  Ю. Юріна             Н. Арустамова
Навчальний онлайн-семінар «Системний підхід до написання експертних висновків до кваліфікаційних робіт» 23.11.2020 1 С. Омельчук
Семінар-консультація «Засади професійного розвитку сучасного викладача університету»  23.11.2020 1 С. Омельчук 
Вебінар-тренінг «Рецензування наукових статей: ризики та відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб) 22.06.2020  2 С.Омельчук, Н.Арустамова,  В.Блах
Вебсемінар "Існтутаційні аспекти забезпечення якості освіти учасників освітнього прочесу" 14.05.2020   С.Омельчук,        В.Кобець,            Ю.Юріна
Семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LCMS Moodle" 02.04.2020 6  Кушнір Н.О.,       Осипова Н.В.
Навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах університету 11.03.2020 2  С.Омельчук,         В.Блах,                 Ю. Юріна
Семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю науковця» 03.03.2020 2 О.Шміло 
Семінар-тренінг «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету» 07.02.2020 12  С.Омельчук,         Ю.Юріна
Семінар-тренінг «Зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019) 21.11.2019 2 С.Омельчук,        Ю.Юріна,            М.Кузнецова
Публічна лекція «Нова редакція українського правопису. Виклики мовної практики сучасності» 06.11.2019 2 С.Омельчук
Науково-методичний семінар для вчителів української мови та літератури навчальних закладів м.Херсона та області 31.10.2019 2 С.Омельчук,        М.Кузнецова

Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Updated: 2/17/2022

Інноваційні техгології викладання фахових географічних дисциплін

Фребельпедагогіка

Історія та правознавство

Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників – викладачів фахових історичних дисциплін у ЗВО в умовах реформування вищої освіти

SOFT SKILLS

Психологічний супровід

ФРЕБЕЛЬПЕДАГОГІКА

Мобільні додатки

Інноваційні технології

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів різної кваліфікації

Іноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Психологічний супровід дитинства

Інноваційні підходи до викладання літературознавчих курсів у закладах вищої освіти

Інноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Інноваційні методики освітньої роботи ЗДО з інклюзивним навчанням

Інноваційні методики освтіньої роботи закладів ЗСО з інклюзивним навчанням

Етика та академічна доброчесність в освіті й науці

Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату

Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі

Сучасні досягнення хімічної науки

Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників-викладачів фахових історичних дисциплін у ЗВО в умовах реформування вищої школи

Програми стажування науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Updated: 11/1/2021

The course of theoretical economics

Design thinking course

Course of business process management information systems

Local and regional development project management course

Modern world trends in the hospitality industry

Information support for teaching biology to a modern student with a mosaic type of thinking

Project research activities of a biology teacher workshop

Grammar studies of the XXI century innovations, discussions, perspectives

Parts of speech morphological-syntactic concept

Innovative technologies of teaching disciplines at philological faculties

Linguistic and social aspects of spelling discussions

Molecular biology of the cell

Normativity of Ukrainian professional speech features of the new spelling 1

Normativity of Ukrainian professional speech features of the new spelling 2

Effective presentations

Mathematical data processing of mathematical research

Normalization of eating behavior

Psychoprophylaxis of professional burnout

Techniques of psychological counseling in working with different categories of families

Innovative educational technologies of research activity in educational institutions

Socialization of the child in the family

Fundamentals of charity and fundraising

Innovative models of social services

Prevention of adolescent deviations

Assessment of the quality of social services

Technology of humanitarian examination

Social work with people with mental disorders

Organization of student research activities

Biophilosophical approach in the teaching of socio-behavioral disciplines

Ethnopolitical processes in modern Ukraine

Social policy and social security

Information support for teaching biology to a modern student with a mosaic type of thinking

Molecular biology of the cell

Normativity of Ukrainian professional speech features of the new spelling

Conflictology and conflict regulation

Planning and organization of social research

Project research activities biology teacher workshop

Vocational rehabilitation of people with disabilities

Prevention of negative phenomena in society

Social rehabilitation of children with disabilities

Social work in the penitentiary system

Management of social projects

Innovative technologies for the implementation of the educational process in the field of psychology

Cognitive-behavioral model in working with children

Metaphor in psychological counseling

Psychocorrection of psychosomatic diseases and disorders

Psychology of a happy family

Особливості підготовки викладача-філолога в нових умовах сьогодення

Інноваційні теоретико-методологічні  та практичні аспекти викладання дисциплін медичного циклу в закладах вищої освіти

Інноваційні підходи у підготовці фахівців індустрії гостинності в закладах вищої освіти

Updated: 3/26/2021

Higher Education faculty

Updated: 10/6/2022

НОРМАТИВНА БАЗА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ЗУ Про освіту від 05.09.2017.doc (801.6 Kb)

ЗУ Про вищу освіту. 01.07.2014..doc (661.5 Kb)

КМУ. Постанова. Закордонне стажування. 13.04.2011 № 411.doc (92 Kb)

 

        Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.08.2019 № 800.

https://zakon.rada.gov.ua/go/800-2019-%D0%BF

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.19 № 771-Д.doc (166.5 Kb)

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Розпорядження від 31.03.2020 №4 «Про інформальну освіту науково-педагогічних працівників університету в період карантину»


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НА БАЗІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

Зразки документів підвищення кваліфікації на базі ХДУ 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ПРОПОЗИЦІЇ до плану-графіку підвищення кваліфікації.doc (35 Kb)

ЗРАЗКИ документів підвищення кваліфікації 2019-2020.doc (68 Kb)

 

ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХДУ:

№499-Д про затвердження графіку стажування НПП університету на 2022/2023 н.р.

№902-Д Про затвердження графіку стажування НПП унівреистету на 2021/2022 нр

№93-Д Про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на І півріччя 2021 року

№210-Д про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на 2020 рік.doc (95.5 Kb)

Семінар-тренінг Підвищення кваліфікації НПП_07.02.2020.ppt (1.5 Mb)