Академічна доброчесність (корисні матеріали)

Академічна доброчесність

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності

Арустамова Нателла Артемівна – директорка Наукової бібліотеки

(0552) 32-67-51; внутрішній – 293, 180.

Блах Валерія Сергіївна – керівниця відділу з питань інтелектуальної власності

(0552) 32-67-08; внутрішній – 285.

Бистрянцева Анастасія Миколаївна – керівниця відділу забезпечення якості освіти

(0552) 32-67-92; внутрішній - 126.

Number of visits

Updated: 12/7/2021

Документи ХДУ

Updated: 11/1/2022

Наказ ХДУ від 04.11.2020 №1092-Д «Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності університету»

 

Наказ ХДУ від 04.09.2020 № 80-Д Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату в науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті

 Розпорядження першого проректора ХДУ від 26.05.2020 № 13 «Про використання в роботі університету Аналітичної записки щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забеспечення академічної доброчесності»

Наказ ХДУ від 04.12.2019 № 1022-Д «Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету»

Наказ ХДУ від 26.05.2020 № 462-Д Про внесення змін до складу комісії з питань академічної доброчесності

Наказ ХДУ від 07.11.2018 № 926-Д «Про використання в роботі методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності» 

Розпорядження проректора з наукової роботи ХДУ від 03.09.2018 №18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах» 

Збірник нормативних документів «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАВЧАННІ, ВИКЛАДАННІ Й НАУКОВІЙ (ТВОРЧІЙ) ДІЯЛЬНОСТІ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

Code of academic integrity of the applicant for higher education KSU   
Download the document in pdf

Code of Academic Integrity of the KSU Research and Pedagogical Worker Code of Academic Integrity of the KSU Higher Education Applicant   
Download the document in pdf

Діяльність комісії з питань академічної доброчесності

Updated: 12/9/2021

Про політику та практичні механізми попередження й протидії порушень академічної доюрочесності в уніерситеті

1238-Д від 11.12.2020 Про затвердження рішень комісіїї з питань академічної доброчесності від 08.12.2020 щодо розгляду апеляційних заяв здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.pdf

1244-Д від 14.12.2020 Про затвердження рішень комісії з питань академічної доброчесності від 11.12.2020 щодо повторного розгляду експертних висновків кваліфікаційних робіт здобувачів другого (маг.) рівня ВО.pdf

Наказ ХДУ від 12.06.2020 № 535-Д Про академічну доброчесність доцента Гладкової Р.Я.

Наказ ХДУ від 16.06.2020 № 540-Д Про внесення змін до наказу від 20.09.2019 № 711-Д «Про затвердження гарантів освітніх програм»

Наказ ХДУ від 09.07.2020 № 521-Д Про затв. рішень комісії з питань ак. доброчесності щодо розгляду ап. заяв здобувачів.pdf 

Наказ ХДУ від 02.04.2020 № 325-Д Про введення в дію рішення вченої ради ХДУ від 30.03.2020 

Наказ ХДУ від 01.11.2019 № 885-Д Про затвердження комісії з питань академічної доброчесності 

Розпорядження проректора з наукової роботи від 13.11.2019 № 61 «Про заходи запобігання академічної недоброчесності в університеті»

Наказ ХДУ від 12.11.2019 №926-Д Про затвердження рішення комісії з питань академічної доброчесності

Документи МОН України

Updated: 12/23/2021

Лист МОН України від 20.05.2020 До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист МОНУ від 15.03.18_Про відповідальність спецрад при прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів

Лист МОНУ від 19.03.18_ Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) за прицйняті ними рішення про присвоєння вчених звань 

Лист МОН від 15.08.18_Щодо запобігання академічному плагіату 

Лист МОНУ від 17.09.18 Про відповідальність спецрад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату 

Рекомендації для ЗВО щодо системи забезпечення академічної доброчесності