Склад комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету

Оновлено: 30.11.2021

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ректора ХДУ від 30.12.2021 №1243-Д)

Голова комісії: Омельчук С.А., перший проректор;

Члени комісії:

Арустамова Н.А., директорка Наукової бібліотеки;

Бєляєв Ю.І., радник ректора, голова конференції трудового колективу університету;

Бистрянцева А.М., керівниця відділу забезпечення якості освіти;

Блах В.С., керівниця відділу з питань інтелектуальної власності;

Воропай Н.А., вчена секретарка університету;

Головченко І.В., голова профкому викладачів та співробітників ХДУ;

Денисенко В.В., вчена секретарка спеціалізованої вченої ради К 67.051.02;

Кілівник О.Б., провідна фахівчиня відділу забезпечення якості освіти;

Кобець В.М., професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики;

Корнішева Т.Л., керівниця навчально-методичного відділу;

Мальчикова Д.С., проректорка з навчальної та науково-педагогічної роботи;

Мандич Т.М., голова Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених університету;

Окуневич Т.Г., вчена секретарка спеціалізованої вченої ради Д 67.051.03;

Пазинич Д.С., голова студентського парламенту ХДУ;

Парасочкіна К.В., начальниця юридичного відділу;

Саковніч О.О., уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції;

Цапів А.О., завідувачка відділу аспірантури та докторантури, вчена секретарка спеціалізованої вченої ради К 67.051.05;

Яценко В.Ф., керівниця навчального відділу.