Склад комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету

Оновлено: 01.11.2022

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ректора ХДУ від 31.10.2022 №536-Д)

Голова комісії: Омельчук С.А., перший проректор;

Члени комісії:

Бєляєв Ю.І., радник ректора, голова конференції трудового колективу університету;

Блах В.С., керівниця відділу з питань інтелектуальної власності;

Воропай Н.А., учена секретарка університету;

Юріна Ю.М., заступниця голови профкому викладачів та співробітників університету;

 Денисенко В.В., завідувачка відділу аспірантури та докторантури;

Кобець   В.М., професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії;

Коваль А.О., в.о. директора Наукової бібліотеки;

Корнішева Т.Л., керівниця навчально-методичного відділу;

Мальчикова   Д.С., проректорка з навчальної та науково-педагогічної роботи;

Мандич Т.М., голова Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених університету;

Пазинич Д.С., голова студентського парламенту університету;

Парасочкіна К.В., начальниця юридичного відділу;

Саковніч О.О., уповноважений з антикорупційної діяльності в університеті;

Цапів А.О., проректорка з міжнародної, соціально-гуманітарної й науково- педагогічної роботи;

Черкашина Т.О., керівниця відділу забезпечення якості освіти;

Яценко В.Ф., керівниця навчального відділу.