Проєкти

Оновлено: 30.08.2019

 

 Розроблення інтегрованого середовища вивчення курсу "Основи алгоритмізації та програмування" для вищих навчальних закладів

 

Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)

 

Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти

 

Розроблення інтегрованого середовища вивчення курсу "Аналітична геометрія"

 

Програмно-методичний комплекс "Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування"

 

Програмне середовище "Системи лінійних рівнянь"

 

Програмно-методичний комплекс "ТерМ VII" підтримки практичної навчальної математичної діяльності. Версія 1 реліз 05,  версія 2 реліз 03

 

Розробка символічних методів та веб-технологій для віртуального центру обчислення нелінійних резонансів

 

Програмний засіб "Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів України"

 

Педагогічний програмний засіб "Алгебра, 7 клас"

 

Програмний засіб навчального призначення "Алгебра, 8 клас"

 

Розроблення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для  вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 "Економіка підприємства", 6.050101 "Економічна теорія"

 

проєктування та розроблення Інтернет-технологій і програмного забезпечення дистанційної системи тестування

 

Розроблення методів і технологій проєктування гнучких розподілених педагогічних програмних середовищ