проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Розроблення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія»
Адреса ресурсу:

http://economics.ksu.ks.ua/

Номер и дата договору № ІТ/541-2009 від 20 липня 2009 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Номер держреєстрації 0109 U 006320
УДК 004.4: 378.147
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 180 тис. грн.
Мета роботи Створення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія», призначеного для використання у проміжному, модульному і підсумковому контролі знань в аудиторній, дистанційній та заочній формах навчання.
Результати роботи Основною перевагою середовища є можливість організації за його допомогою поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах за допомогою виконання тестів і розв’язання задач. Середовище надає як викладачу, так і студентам усі можливості з проведення ефективного контролю і закріплення знань студентів із нормативних економіко-математичних дисциплін.
Анотація (до 500 друкованих символів) У результаті виконання проєкту буде створена інтегрована система перевірки знань студентів для поточного, модульного і підсумкового контролю для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та слухачів Центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації з нормативних дисциплін; платформа передбачає статистичну обробку результатів контролю знань, періодичне оновлення нормативних завдань із економіки у вигляді тестів і задач, унаочнення виконуваної роботи за рахунок вбудованих математичного і графічного редакторів.