проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Розробка символічних методів та веб-технологій для віртуального центру обчислення нелінійних резонансів (Центр обчислень нелінійних резонансів)
Адреса ресурсу: http://www.dynamics-approx.jku.at/portal/
Номер та дата договору № М/160-2009 від 07.04.2009 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
Сертифікат відповідностіІ  
Гриф міністерства  
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  
УДК 370 + 378.1 + 681.142
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 25 тис. грн.
Мета роботи Основною метою проєкту ЦОНР є створення веб-порталу віртуального центру обчислень задач нелінійного резонансу як інтернаціонального відкритого джерела інформаційних ресурсів. Головними цілями проєкту є : створення інтегрованого середовища навчального призначення, яке підтримує університетські курси з різноманітних аспектів нелінійної динаміки, створення уніфікованої теорії нелінійних резонансів, розроблення та впровадження символьних алгоритмів у вигляді пакету програм зі спільним дружнім інтерфейсом, перетворення ЦОНР у центральний ресурс для міжнародної спільноти у фізичній галузі нелінійних резонансів.
Результати роботи В результаті виконання проєкту розроблено символічні методи та веб-технології для віртуального центру обчислень нелінійних резонансів, який у своєму складі містить гіпертекстову енциклопедію на основі технології Media Wiki, спеціалізовану бібліографічну пошукову систему, пакет символьних методів розв’язання задач нелінійних резонансів, форум з проблем нелінійної динаміки. Програмний засіб призначено для використання науково-дослідними групами, які займаються проблемою нелінійних резонансів.
Анотація (до 500 друкованих символів) Даний проєкт є інтернаціональне відкрите джерело інформаційних ресурсів прогресуючої сфери сучасної нелінійної динаміки. Протягом виконання програмного засобу було проведено наукове та технологічне дослідження щодо задач створення ефективних алгоритмів та програм нелінійного хвильового резонансу та розширення системи програмування APS для задач нелінійної динаміки.
Автори