проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту)

Розроблення інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” для вищих навчальних закладів

Адреса ресурсу:

http://weboap.ksu.ks.ua/

Номер та дата договору № ІТ/493-2007 від 22 серпня 2007 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Державний реєстраційний номер 0107u007650
Сертифікат відповідності  
Гриф міністерства  
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №26159
УДК 370 + 378.1 +  681.142
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 177 тис. грн.
Мета роботи

Створення інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” для студентів педагогічних, технічних та економічних напрямків вищих навчальних закладів, призначеного для використання у лекційно-аудиторній, дистанційній та заочній формах навчання.

Результати роботи

•   Вперше запропоновано модель вивчення основ алгоритмізації та програмування з використанням інтегрованого середовища, де на відміну від традиційного підходу головна увага приділяється задачі аналізу на всіх стадіях процесу проєктування та реалізації алгоритмів, вивченню властивостей алгоритмів та вибору оптимального алгоритму, що має величезне значення для порівняння різних алгоритмів і використання їх для розв’язування практичних задач.
•  Розроблено вимоги користувача до Web-орієнтованого інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування".
•     Розроблено системні вимоги до інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування" для вищих навчальних закладів.
•      Розроблено модуль електронного навчального посібника “Основи алгоритмізації та програмування”.
•      Створено виробничий зразок “Бібліотека лекцій”.
•      Створено виробничий зразок електронного засобу навчання “Бібліотека задач”.
•      Створено виробничий зразок середовища демонстрації програм.
•      Створено виробничий зразок підсистеми поточного контролю знань.
•      Створено виробничий зразок підсистеми підсумкового контролю знань.
•   Створено виробничий зразок електронного журналу Web-орієнтованого інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування“.
•  Розроблено настанову користувача інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування“.
•      Розроблено інструкцію з інсталяції та експлуатації інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування“.
•  Створено інсталяційний компакт-диск інтегрованого середовища "Основи алгоритмізації та програмування" для вищих навчальних закладів.
•     В результаті виконання проєкту створено Web-орієнтоване інтегроване середовище вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у вищих навчальних закладах, яке орієнтоване на використання як у локальній мережі вищого навчального закладу (ВНЗ), так і в мережі Інтернет.
•     Проведено виробничі випробування інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” для вищих навчальних закладів.
•   Проведено приймально-здавальні випробування інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.

Анотація (до 500 друкованих символів)

Вперше запропоновано модель вивчення основ алгоритмізації та програмування з використанням інтегрованого середовища, де на відміну від традиційного підходу головна увага приділяється задачі аналізу на всіх стадіях процесу проєктування та реалізації алгоритмів, вивченню властивостей алгоритмів та вибору оптимального алгоритму, що має величезне значення для порівняння різних алгоритмів і використання їх для розв’язування практичних задач.

Автори Співаковський О.В., Львов М.С., Осипова Н.В., Ткачук І.М., Литвинов С.О.