проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти 
Адреса ресурсу: http://dl.ksu.ks.ua/
Номер та дата договору № ІТ/ 583 - 2009 від 20 липня 2009 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Державний реєстраційний номер 0109u008603
УДК 004.4:378.147
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 150 тис. грн.
Мета роботи Створити банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти.
Результати роботи

Провести аналіз стану впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах;

  • Розробити анкету для оцінки стану впровадження дистанційного навчання.
  • Здійснити анкетування педагогічних ВНЗ щодо стану впровадження дистанційного навчання.
  • Здійснити статистичний та якісний аналіз стану впровадження дистанційного навчання.

Визначити рівень науково-методичного забезпечення дистанційного навчання напрямів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка педагогічних фахівців;

  • Розробити анкету визначення рівня науково-методичного забезпечення дистанційного навчання
  • Здійснити анкетування педагогічних ВНЗ визначення рівня науково-методичного забезпечення дистанційного навчання
  • Здійснити статистичний та якісний аналіз рівня науково-методичного забезпечення дистанційного навчання

Визначити рівень програмно-технологічного забезпечення дистанційного навчання напрямів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка педагогічних фахівців;

  • Розробити анкету програмно-технологічного забезпечення дистанційного навчання
  • Здійснити анкетування педагогічних ВНЗ визначення рівня програмно-технологічного забезпечення дистанційного навчання
  • Здійснити аналіз рівня програмно-технологічного забезпечення дистанційного навчання
Анотація (до 500 друкованих символів) Проводиться:
аналіз стану впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах та розроблюються функціональні й нефункціональні вимоги до веб-ресурсу «Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»;
розробка організаційних та науково-методичних вимог до впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах;
розроблення веб-ресурсу «Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти».