проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України» («Алгебра, 7-9 клас»)
Номер та дата договору №33-2/05 від 21 листопада 2005 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ

 

Сертифікат відповідності UA1.003.0203239-06
Гриф міністерства лист від 21 листопада 2005 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №19840
УДК 004.4’27:371.64
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 150 тис. грн.
Мета роботи Метою роботи є створення програмного засобу БН «Алгебра 7-9», основним призначенням якого є використання у якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних вмінь. Основними користувачами БН «Алгебра 7-9» є учителі математики та учні. Програмний засіб може використовуватися викладачами та студентами вищих педагогічних навчальних закладів у курсах з методики викладання математики, викладачами та слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів математики.
Результати роботи Програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України».
Анотація (до 500 друкованих символів)        В результаті виконання проєкту було створено програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України». Засіб створено на високому науково-методичному та технічному рівні, що допоможе підвищити рівень викладання алгебри в 7-9 класах загальноосвітньої школи. За тематикою та змістом БН «Алгебра 7-9» повністю відповідає навчальній програмі з алгебри для 7-9 класів. Вчителя можуть використовувати цю програму для пояснення нового матеріалу на уроці. Учні можуть користуватися ним вдома при самостійному вивченні цього матеріалу. Використання ППЗ, дасть змогу більш ефективно використовувати на уроках варіативну методику навчання, урізноманітнювати форми навчання та здійснювати особистісно-орієнтований підхід до учнів.
Автори Співаковський О.В.,Львов М.С.,Грабовський А.Ю.,Песчаненко В.С.,Крекнін В.А.,Малишев К.І.,Дубіна Г.Г., Трохимчук О.І.