проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності («ТерМ VII»)
Номер та дата договору № 6/2002 від 15 квітня 2002 року
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
Сертифікат відповідностіІ UA1.092.84377-04.
Гриф міністерства протокол від 20.04.2004 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12440
УДК 72.20.22.500
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 200 тис. грн.
Мета роботи Метою роботи проєкту є створення програмно-методичного комплексу «ТерМ VII», основне призначення якого є комп’ютерна підтримка практичних знань на уроках алгебри в 7-9 класах загальноосвітньої школи та під час самостійної роботи – тобто активної математичної діяльності користувача. Програмно-методичний комплекс також призначений для використання вчителем на уроці при поясненні методів розв'язання алгебраїчних задач, для проведення самостійних і контрольних робіт. Окремий режим призначений і для тестування учнів.
Результати роботи Результатом роботи є програмно-методичний комплекс «ТерМ VII», який складається з таких додатків: підручник, задачник, довідник, робочий зошит, калькулятор, система побудови графіків, система розв’язання задач та спеціалізоване середовище підтримки практичної діяльності у складі модуля перевірки кроку розв’язання задачі, модуля автоматизації кроку розв’язання задачі, модуля перевірки правильності розв’язання задачі. Даний педагогічний програмний засіб дозволить підвищити якість вивчення математики учнями 7-9 класів загальноосвітньої школи, зменшити час вчителю для перевірки правильності виконання поточних та контрольних завдань, зменшити учню час розв’язання математичних задач.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проєкту було створено програмно-методичний комплекс «ТерМ VII», який сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, формуванні загальних і специфічних розумових дій і прийомів розумової діяльності, а також впровадження сучасних педагогічних інформаційних технологій в навчальний процес.
Автори Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Кот С.М., Крекнін В.А., Песчаненко В.С., Грабовський А.Ю., Хоруженко А.О., Таточенко В.І., Нагірняк Д.І., Бейко Ю.В., Летичевський О.А., Чугаєнко О.В., Львова Н.М., Львова М.М.