проєкт

Оновлено: 07.11.2013

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту)

5.04.6 Розроблення методів і технологій проєктування гнучких розподілених педагогічних програмних середовищ

Номер і дата договору  ДЗ/29-2004 від 13 квітня 2004р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
УДК  370+378.1+681.142
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування  40,0 тис. грн
Мета роботи  Аналіз структури та розроблення  методів проєктування та технологій реалізації педагогічних програмних середовищ, (надалі ППС), які розподілені на 3-рівнях: інтернет-сервері розробника ППС, робочому місці вчителя в комп'ютерному класі, обладнаному локальною мережею та робочому місці учня.
Результати роботи Покращення якості ППС та значна економія ресурсів, які потрібні для реалізації ППС. Реалізація пропонованої архітектури ППС призводить до якісного поліпшення дидактичних властивостей ППС і, як наслідок, до якісного поліпшення навчального процесу.
Анотація (до 500 друкованих символів)  
Автори  Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Грабовський А.Ю., Круглик В.С., Песчаненко В.С., Бойко Ю.В., Нагірняк Д.І.