проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмний засіб «Системи лінійних рівнянь» («Системи лінійних рівнянь»)
Номер та дата договору № 12/2001 від 02 листопада 2001 року
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
Сертифікат відповідності UA1.092.111723-03.
Гриф міністерства лист № 1/11-2671 від 02.08.2002.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9524
УДК  
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 74 тис. грн.
Мета роботи Метою роботи є створення програмного засобу «Системи лінійних рівнянь». Основне призначення «Системи лінійних рівнянь» - комп’ютерна підтримка практичних занять і лабораторних робіт з алгебри при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь», а також при розв’язанні арифметичних, фізичних і інших задач, в яких математична модель є системою лінійних рівнянь. У процесі такого роду діяльності учень використовує теоретичні знання, придбані на попередніх стадіях навчання, для рішення практичних задач. Цим вирішується задача формування необхідних вмінь та навичок з даної теми.
Результати роботи В результаті виконання проєкту створено програмний засіб «Системи лінійних рівнянь». Система буде використовуватися вчителем на уроці при поясненні методів рішення алгебраїчних задач, для проведення самостійних і контрольних робіт. Окремий режим призначений для тестування знань учня. Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» може бути використано також студентами вищих навчальнихзакладів при розв’язанні різних задач по лінійній алгебрі ( знаходження визначника, приведення матриці до трикутного виду, пошук власних значень векторів і т.д.). За допомогою програмного засобу можна не тільки швидко розв’язати будь-яку задачу лінійної алгебри, а і отримати хід розв’язання, підказки методичного та технічного характеру з боку системи.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проєкту було створено програмно-методичний комплекс «Системи лінійних рівнянь», який призведе до підвищення якості вивчення математики учнями, скоротить час вчителю для подання нового матеріалу, перевірки правильності виконання поточних та контрольних завдань, скоротить учню час розв’язання задачі.
Автори Співаковський О.В., Львов М.С., Круглик В.С., Толстоп'ят К.В., Хоруженко А.О., Кравцов Г.М., Крекнин В.А., Кушнір Н.О.