проєкт

Оновлено: 17.11.2016

Повна назва проєкту (скорочена назва проєкту) Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» («Відеоінтерпретатор»)
Номер та дата договору № 11/2001 від 02 листопада 2001 року
Реєстрація в Укр ІНТЕІ  
Сертифікат відповідності UA1.092.85967-02
Гриф міністерства лист №1/11-3418 від 16.10.2002 року
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7668
УДК  
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 75 тис. грн.
Мета роботи Метою роботи є створення програмно-методичного комплексу «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування», який призначений для комп’ютерної підтримки вивчення теми «Алгоритми пошуку і сортування послідовностей» розділу «Основи алгоритмізації і програмування» дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітньої або спеціалізованої середньої школи. Його можна використовувати і при вивченні багатьох інших тем цього розділу.
Результати роботи Результатом роботи є програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування». Вчитель інформатики буде використовувати електронний посібник і бібліотеку алгоритмів програмно-методичного комплексу для проведення лекційної частини урока. Учні користуються спеціальним програмним середовищем програмно-методичного комплексу для виконання практичних завдань і лабораторних робіт з даної теми.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проєкту було створено програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування», який призведе до підвищення якості вивчення математики учнями, скоротить час вчителю для подання нового матеріалу, перевірки правильності виконання поточних та контрольних завдань, а учню допоможе скоротити час на вивчення властивостей алгоритмів та вибору оптимального алгоритму, що має величезне значення для порівняння різних алгоритмів і використання їх для розв’язування практичних задач.
Автори Львов М.С., Співаковський О.В., Зайцева Т.В., Кравцов Г.М., Кот С.М., Кравцов Д.Г., Герасименко К.С., Песчаненко В.С., Грабовський А.Ю., Хоруженко А.О.