Ecology

Оновлено: 18.11.2016

Тести "Ecology"

 

Розроблений сайт може бути використаний як інструмент діагностики природознавчої та методичної компетентності студентів факультету дошкільної та початкової освіти.

Функціональні можливості цього сайту:

 1. Доповнення і редагування викладачем питань (розділених на 6 категорій) для проходження тестування студентами.
 2. Проходження тестування із цими питаннями.
 3. Статистичне і графічне віддзеркалення результатів тестування (власне студента та усіх користувачів для викладача).

Були розроблені 3 групи користувачів з наступними правами:

 1. Анонімні (неідентифіковані) користувачі.
 2. Student.
 3. Teacher.

Відповідно до структурних компонентів підготовки (методичної, природничої, нормативної, фахової) він дає змогу аналізувати філософські, політологічні, соціальні, моральні, природничі, естетичні аспекти ставлення студентів до екологічних проблем та визначати рівень сформованості визначених аспектів природознавчої компетентності майбутніх фахівців.

Для їх визначення використовуються анкети, відповіді на кожне запитання в яких представлені у вигляді: «так», «іноді», «ні». Максимум за кожною категорією вважається максимумом кожної осі (т.б. якщо респондент набирав по одній з категорій 30 з 40, а по інший 60 із 100), по кожній осі було зазначено відсоткове досягнення максимуму. Перевагою методики є універсальність, зручність та прозорість у проведенні обстеження та обробці результатів. Ознайомитися з результатом тестування має можливість не тільки викладач, але і студент, результат тестування візуалізовано у вигляді діаграм, викладач має можливість змінювати зміст тестів, категорії, параметри оцінювання. Після тестування програма автоматично виконує потрібні розрахунки і демонструє графічне зображення результатів у стовпчиковій, або пелюстковій діаграмі

Комп’ютерна підтримка діагностики стану показників сформованості визначеного компонента дозволяє:

а) кожному студенту в будь-який момент часу визначити картину сформованості своїх  знань, умінь і навичок; здійснити рефлексію отриманих результатів і накреслити шляхи усунення зафіксованих недоліків;

б) викладачу отримати узагальнену картину розподілів студентів за рівнями сформованості виділених показників.

Закрита форма відповідей дає можливість автоматизувати процедуру підрахунку результатів і здійснити це за допомогою комп’ютера.

Сайт має галерею та сторінку відвідувачів, де студенти можуть залишати свої побажання.

У підходах до розв’язання проблеми ми виходили з того, що можливості комп’ютера як навчального засобу пов’язані з його потенціалом впливу на різноманітні види діяльності студентів під час навчання у вищому закладі, а саме:

 • здатністю впливати на результативність основних видів діяльності студентів, якість самостійної роботи, оптимізувати підготовку до аудиторної роботи, педагогічної практики та науково-дослідницької діяльності;
 • стає доступним дистанційне навчання, що дає можливість студентам отримувати необхідну методичну допомогу в будь-який час і в бажаному обсязі;
 • створюється оптимальне середовище для удосконалення технологічної майстерності щодо екологічного виховання дітей дошкільного віку;
 • виникає можливість регулювати рівень навчальних завдань у міру ускладнення, що позитивно відображається на ефективності контролю знань на кожному етапі навчання;
 • підвищується мотивація діяльності за рахунок індивідуалізації навчання, можливості самостійно обирати траєкторію навчання.

Комп’ютерна візуалізація навчальної інформації позитивно впливає на когнітивні процеси: стимулює увагу студентів під час виконання тестових завдань, активізує процеси мислення під час створення навчальних проєктів екологічного спрямування. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різноманітні ситуації.

Адреса ресурсу: http://ecology.ksu.ks.ua