проєкт

Оновлено: 18.11.2016

Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія педагогіки»

 
  • Працює в операційній системі Windows XP, працює з Internet Explorer 6, Mozilla Firefox.
  • 2008 року випуску
  • Розроблена за власною ініціативою
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24162 «Комп’ютерна програма «Мультимедійний курс з історії педагогіки»» від 11.04.2008
  • Користувачами є викладачі та студенти вищих учбових закладів
  • Розроблена як дистанційна версія.
  • Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія педагогіки» – це цілісна система навчання та оцінювання знань студентів факультету початкової освіти денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вищих навчальних закладів.

Призначено в якості наочностей теоретичних та практичних матеріалів (матеріали адаптовані для застосування в умовах кредитно-модульної системи), що забезпечують безпеку та доступність розповсюдження інформації з курсу «Історія педагогіки». Матеріали практикуму вміщують програму, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія педагогіки», які подані за змістом з позиції соціокультурного підходу. У роботі використана модульна технологія, яка створить умови стимулюючої, розвивальної і особистісно-творчої функції одержання знань. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів, була розроблена система творчих завдань та тестів для самоконтролю.


Адреса ресурсу: http://webhp.ksu.ks.ua/