проєкт

Оновлено: 18.11.2016

Система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет»

 

1.Система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет», версія 2.0 працює в операційному середовищі Windows 2003 Server та подальших його версіях. Документи системи зберігаються в базі даних Microsoft SQL Server 2000 та подальших її версіях, а також у файлах формату XML, HTML та документах Microsoft Office. Система має архітектуру Клієнт-Сервер. Призначена для забезпечення дистанційного навчання у вищих (університетах, інститутах) та середніх (школах, коледжах) навчальних закладах.
2.Рік випуску 2003-2009.
3.Розроблена з  власної ініціативи.
4.Адміністратор системи надає права зареєстрованим користувачам. Зареєстрований користувач має права студента. Для того, щоб здобути більші права користувач повинен надіслати письмо адміністратору з проханням змінити роль. Для кожного користувача адміністратор може встановити наступні права:
  Управління іншими користувачами
  Управління опитами
  Управління секціями каталогу груп
  Управління новинами
  Управління системними документами
  Тьютора
  Доступу до сторінки адміністрування
  Адміністрування глосарія
  Адміністрування форуму
5.Система інсталюється та експлуатується на персональному комп’ютері – сервері для забезпечення роботи користувачів в мережі Інтернет, або в комп’ютерному класі, обладнаному локальною мережею.
6.Система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет», версія 2.0. задовольняє основним вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet, а саме:
- забезпечення доступу до учбових матеріалів за допомогою  мережі Internet;
- розповсюдження (пересилання) учбового матеріалу;
- проведення тестування;
- надання персоніфікованих інтерактивних навчальних курсів;
- забезпечення групової роботи у мережі;
- накопичення в базі даних системи учбових інформаційних ресурсів (підручників, курсів, тестів і т. ін.) в форматі IMS, їх імпорт і експорт;
- інформування користувачів про хід і результати учбового процесу;
- організація дистанційного навчання згідно учбовим планам;
- створення структури віртуального учбового закладу (підрозділи, відділи, співробітники).
7.Система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет», версія 2.0. розроблена згідно вимогам міжнародних стандартів IMS, SCORM для систем дистанційного навчання.
8.Адреса ресурсу: http://dls.kherson.ua/dls/Default.aspx