Documents governing the educational process

Updated: 2/22/2022

Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ (вересень 2020).docx (244.8 Kb)

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) 09.10.2020.pdf (582.4 Kb)

№ 1023-Д Порядок надання індивідуального графіку ХДУ (2).docx (23.5 Kb)

№ 1143-Д Екзаменаційна комісія.doc (69.5 Kb)

№ 337-Д Положення про проведення практики студентів ХДУ 2017.doc (109 Kb)

№ 477-Д Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ХДУ5053311468018019415.docx (23.2 Kb)

№ 480-Д Порядок реагування на випадки булінгу.docx (33.1 Kb)

№ 494-Д ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність НПП ХДУ.docx (38.5 Kb)

№ 511-Д обрання дисциплін за вибором 2020.doc (56.5 Kb)

№ 803-Д Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.docx (50.6 Kb)

№_802_Д_Порядок_оскарження_процедури_проведення_та_результатів_оцінювання.docx (23.1 Kb)

Порядок_створення_індивідуального_плану.pdf (533.6 Kb)

Положення про дистанційне навчання в ХДУ.doc (60.5 Kb)

Положення про організацію самостійної роботи студентів.doc (67.5 Kb)

Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти.docx (26.5 Kb)