Приймальна комісія

Оновлено: 22.05.2017

Херсонський державний унiверситет

(навчальний заклад IV рівня акредитації)

      Заснований у 1917 році, Херсонський державний університет створює унікальні можливості для отримання якісної освіти за освітніми рівнями бакалавр, магістр більш ніж з п’ятдесяти спеціальностей. Наш університет може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і студентів, які внесли гідний внесок у розвиток науки, освіти, культури та суспільно-політичного життя держави. Основу сучасної концепції розвитку університету складає підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, впровадження існуючих та розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та науковій роботі, модернізація науково-дослідницької діяльності, а також інтеграція нашого університету в міжнародний освітній простір. Матеріально-технічна база університету представлена 6 учбово-лабораторними корпусами, двома дев’ятиповерховими та одним п’ятиповерховим гуртожитками, санаторієм-профілакторієм, водно-спортивною базою на березі Дніпра, бібліотекою, спортивно-оздоровчим табором «Буревісник» на березі Чорного моря, обсерваторією, музеями наукових колекцій та історії ХДУ, трьома спортивними, двома актовими залами, спортивними та тренажерними майданчиками, ботанічним садом, сучасним кафе-піцерією із символічною назвою «Універ», де можна смачно і недорого поїсти та поспілкуватися. Студенти університету проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх таборах, школах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки навчатися, отримувати нові знання, уміння та навички, а й покращувати рівень володіння іноземними мовами, подорожувати країнами та навіть заробляти. Студенти проходять навчання у Республіці Польща, Німеччині, Австрії та США. Пріоритетним напрямом розвитку ХДУ є реалізація програми «Подвійний диплом». Так, у 2013 році була підписана  угода між ХДУ та  Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом “Фізичне виховання (управління в спорті)”. У 2014 р. було підписано Угоду про реалізацію програми «Подвійний диплом» між ХДУ та Поморською академією в Слупську. Метою реалізації зазначеної програми є підвищення якості освіти і наукових досліджень, конкурентоспроможності університету на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг, розширення можливостей міжнародної співпраці, що в свою чергу гарантує додаткові можливості для випускників на ринку праці. Навчання за програмою «Подвійних дипломів» - це грандіозний крок уперед, який є доказом євроінтеграції української системи освіти; це нові горизонти для розширення можливостей та розвитку потенціалу українського студентства. Ліцензія: серія АЕ № 636409, видана рішенням Акредитаційної комісії від 18.05.2015 року, протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 № 553л), дата видачі ліцензії – 18.05.2015. Сертифікат про акредитацію: серія РД – IV № 2270507, виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 року протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642-Л), термін дії до 1 липня 2019 р. Рішення Акредитаційної комісії України від 28.05.15 р. Протокол № 116, від 30.06.2015 р. Протокол № 117, від 24.07.2015 р. Протокол № 118.

Контактна інформація:

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 Років Жовтня, 27

тел. (0552) 32-67-05, 32-67-31;факс (0552) 49-21-14;

e-mail: ;

http://www.kspu.edu

Приймальна комісія

73000, м. Херсон, вул. 40 Років Жовтня, 27, головний корпус, 2 поверх

тел. (0552) 49-43-75

 e-mail:

Вступникам та студентам Херсонського державного університету, які потребують поселення до гуртожитку, надаються місця за їх наявності.  Бажаючим заселитися до гуртожитку слід звернутися до студентського містечка університету (приміщення гуртожитку №4: м. Херсон, вул. Ливарна, 1; тел.: (0552) 32-67-18). 

  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

запрошує на навчання:

- за ступенем освіти БАКАЛАВРА на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

Факультет

Спеціальність/форма навчання

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (біологія) (денна, заочна)

091 Біологія (денна, заочна)

014.07 Середня освіта (географія) (денна, заочна)

103 Науки про Землю (денна, заочна)

101 Екологія (денна, заочна)

106 Географія  (денна, заочна)

Факультет дошкільної та початкової освіти

012 Дошкільна освіта (денна, заочна)

012 Дошкільна освіта скорочений термін (заочна)

013 Початкова освіта (денна, заочна)

013 Початкова освіта скорочений термін (заочна)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка (Економічна теорія) (денна, заочна)

051 Економіка (Економіка підприємства) (денна, заочна)

073 Менеджмент (денна, заочна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна, заочна)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна,заочна)

292 Міжнародні економічні відносини  (денна, заочна)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька)

(денна)

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська)

(денна)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) (денна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(англійська) (денна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(переклад) (денна, заочна)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) (денна)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна, заочна)

024 Хореографія (денна, заочна)

025 Музичне мистецтво (денна, заочна)

034 Культурологія (денна, заочна)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

016 Спеціальна освіта (денна, заочна)

242. Туризм (денна, заочна)

227 Фізична терапія, ерготерапія  (денна, заочна)

014.06 Середня освіта (хімія) (денна, заочна)

102 Хімія (денна, заочна)

226 Фармація, промислова фармація (денна)

Факультет психології, історії та соціології

014.03 Середня освіта (історія) (денна, заочна)

053 Психологія (денна, заочна)

054 Соціологія (денна, заочна)

032 Історія та археологія (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна робота) (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) (денна, заочна)

Факультет технологій та сфери обслуговування

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (денна, заочна)

015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна, заочна)

015.20 Професійна освіта (транспорт) (денна)

241 Готельно-ресторанна справа (денна, заочна)

182 Технології легкої промисловості (денна)

Факультет фізики, математики та інформатики

014.08 Середня освіта (фізика) (денна, заочна)

104 Фізика та астрономія (денна, заочна)

014.04 Середня освіта (математика) (денна, заочна)

111 Математика (денна, заочна)

014.09 Середня освіта (інформатика) (денна, заочна)

121 Інженерія програмного забезпечення (денна, заочна)

122 Комп’ютерні науки (денна, заочна)

051 Економіка (Економічна кібернетика) (денна)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна)

014.11 Середня освіта (фізична культура) скорочений термін (денна)

017 Фізична культура і спорт (денна, заочна)

017 Фізична культура і спорт скорочений термін (денна)

Факультет філології та журналістики

014.01 Середня освіта (українська мова та література) (денна, заочна)

014.01 Середня освіта (українська, англійська мова та література) (денна)

035.01 Філологія (українська мова та література) (денна)

061 Журналістика (денна, заочна)

Юридичний факультет

081 Право (денна, заочна)

293 Міжнародне право (денна, заочна)

 

- за ступенем освіти МАГІСТРА на основі СВО бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста за спеціальностями:

Факультет

Спеціальність/форма навчання

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (біологія) (денна, заочна)

091 Біологія (денна, заочна)

091 Біологія (Ботаніка) (денна, заочна)

014.07 Середня освіта (географія) (денна, заочна)

103 Науки про Землю (денна, заочна)

101 Екологія (денна, заочна)

106 Географія  (денна, заочна)

Факультет дошкільної та початкової освіти

012 Дошкільна освіта (денна, заочна)

013 Початкова освіта (денна, заочна)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка (Економічна теорія) (денна, заочна)

051 Економіка (Економіка підприємства) (денна, заочна)

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) (денна, заочна)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом (за типом)) (денна, заочна)

281 Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(англійська) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(переклад) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(німецька) (денна, заочна)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) (денна)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)

(іспанська) (денна, заочна)

035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) (російська) (денна, заочна)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)

(французька) (денна, заочна)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна, заочна)

024 Хореографія (денна, заочна)

025 Музичне мистецтво (денна, заочна)

034 Культурологія (денна, заочна)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

016 Спеціальна освіта (денна, заочна)

242. Туризм (денна, заочна)

227 Фізична терапія, ерготерапія (денна, заочна)

014.06 Середня освіта (хімія) (заочна)

102 Хімія (денна)

Факультет психології, історії та соціології

014.03 Середня освіта (історія) (денна, заочна)

053 Психологія (денна, заочна)

032 Історія та археологія (денна)

231 Соціальна робота (соціальна робота) (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) (денна, заочна)

Факультет технологій та сфери обслуговування

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (денна, заочна)

015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна, заочна)

241 Готельно-ресторанна справа (денна, заочна)

Факультет фізики, математики та інформатики

014.08 Середня освіта (фізика) (денна, заочна)

014.04 Середня освіта (математика) (денна, заочна)

121 Інженерія програмного забезпечення (денна)

122 Комп’ютерні науки (денна, заочна)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна)

017 Фізична культура і спорт (денна, заочна)

Факультет філології та журналістики

035.01 Філологія (українська мова та література) (денна, заочна)

061 Журналістика (денна, заочна)

Юридичний факультет

081 Право (денна, заочна)

262 Правоохоронна діяльність (денна, заочна)

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ запрошує на навчання випускників технікумів та коледжів, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня освіти БАКАЛАВРА за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за результатами вступних випробувань.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися у вкладці «Правила прийому до ХДУ у 2017 році». Звертаємо Вашу увагу! У Правилах прийому відбулися зміни. Із змінами Ви можете ознайомитись У ВКЛАДЦІ  «Зміни до правил прийому до ХДУ у 2017 році».

Перелік необхідних документів для вступу до ХДУ у 2017 році:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (1 курс РВО Бакалавр);
 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності, 1 курс РВО Бакалавр );
 • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові - документи підтверджуючі їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.);
 • медична довідка з Обласного центру здоров’я і спортивної медицини (для вступників на спеціальність 017 фізична культура і спорт та 014.11 середня освіта (фізична культура));
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

    Основне про вступ для майбутніх магістрів за спеціальністю «Право»

  ШАНОВНІ МАЙБУТНІ МАГІСТРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО, затверджено Наказ МОН України від 11.04.2017 р. №579 "Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році":

Наказ МОН від 11.04.2017 року №579.pdf (2.3 Mb)

Положення ЗНО для вступу для здобуття СВО магістра за спеціальністю 081 Право в 2017 році.pdf (359.8 Kb).

  Прийом документів до приймальних комісій від вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році триватиме:

- з 12 по 25 липня 2017 року  (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за спорідненою спеціальністю (напрямом підготовки));

- з 12 по 17 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом  підготовки), проходитимуть додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі.

Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня  магістра  за  спеціальністю  081 «Право»  в  2017 році для проходження єдиного фахового вступного випробування, триватиме:

з 12 по 25 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за спорідненою спеціальністю (напрямом підготовки));

- з 18 по 25 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом  підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань  у вищому навчальному закладі).

Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Вступне випробування проводитиметься 03 серпня 2017 року. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • оригінал документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку).

Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області.

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання тесту, що містить три блоки тестових завдань:

 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення, логічне мислення;
 • другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;
 • третій блок – тест з іноземної мови.

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року №409:

nmo-409.pdf (4.8 Mb).

Тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року №1121:

Inozem_2016.pdf (3 Mb).

Результати єдиного фахового вступного випробування буде розміщено на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року. Доступ до інформаційної сторінки здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

 

 З ПОВАГОЮ, ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ХДУ!