Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Оновлено: 07.04.2021

Інноваційні технології викладання фахових географічних дисциплін

Фребельпедагогіка

Історія та правознавство

Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників – викладачів фахових історичних дисциплін у ЗВО в умовах реформування вищої освіти

SOFT SKILLS

Психологічний супровід дитинства

ФРЕБЕЛЬПЕДАГОГІКА

Мобільні додатки в освітньому процесі початкової школи

Інноваційні освітні технології організації науково-дослідної діяльності у закладах освіти

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів різної кваліфікації

Іноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Психологічний супровід дитинства

Інноваційні підходи до викладання літературознавчих курсів у закладах вищої освіти

Інноваційні методи викладання фахових хореографічних дисциплін

Інноваційні методики освітньої роботи ЗДО з інклюзивним навчанням

Інноваційні методики освтіньої роботи закладів ЗСО з інклюзивним навчанням

Етика та академічна доброчесність в освіті й науці

Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату

Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі

Сучасні досягнення хімічної науки

Програми стажування науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Оновлено: 24.02.2021

Курс теоретичної економіки 

Курс дизайн-мислення 

Курс інформаційних систем управління бізнес-процесами 

Курс управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку 

Сучасні світові тенденції індустрії гостинності

Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення 

Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології практикум 

Граматичні студії ХХІ століття інновації, дискусії, перспективи 

Частини мови морфолого-синтаксична концепція 

Інноваційні технології викладання дисциплін на філологічних факультетах

Лінгвістичні та соціальні аспекти правописних дискусій

Молекулярна біологія клітини

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 1

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 2 

Ефективні презентації 

Математична обробка даних математичних досліджень

Нормалізація харчової поведінки

Психопрофілактика професійного вигорання

Техніки психологічного консультування у роботі з різними категоріями сімей

Інноваційні освітні технології науково-дослідницької діяльності у закладах освіти

Соціалізація дитини в сім′ї

Основи благодійної діяльнсті та фандрайзингу

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Профілактика підліткових девіацій

Оцінка якості соціальних послуг

Технологія гуманітарної експертизи

Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади

Організація студентської науково-дослідницької діяльності

Біофілософський підхід у викладанні соціально-поведінкових дисциплін

Етнополітичні процесив сучасній Україні

Соціальна політика та соціальна безпека

Іформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення

Молекулярна біологія клітини

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису

Конфліктологія та регулювання конфліктів

Планування та організація соціального дослідження

Проєктна дослідницька діяльністьвчителя біології практикум

Професійна реабілітація людей з інвалідністю

Профілактика негативних явищ в суспільстві

Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю

Соціальна робота в пенітенціарній системі

Управління соціальними проєктами

Когнітивно-поведінкова модель у роботі з дітьми

Метафора у психологічному консультуванні

Психокорекція психосоматичних захворювань та розладів

Психологія щасливої родини

Інноваційні технології реалізації освітнього процесу у галузі психології

Університетська школа професійного розвитку

Оновлено: 26.03.2021

 

Шановні колеги, інформація з розкладом занять для підвищення IT кваліфікації науково-педагогічного персоналу та співробітників університету розташована за лінкою 

 

Назва Термін проведення Кількість годин Модератор
Навчальний семінар «Етика та академічна доброчесність в освіти й науці» березень 2021  30  Ю. Юріна                           Н. Арустамова
 Навчальний семінар «Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату» квітень 2021   30  Ю. Юріна                           Н. Арустамова
Навчальний онлайн-семінар «Системний підхід до написання експертних висновків до кваліфікаційних робіт» 23.11.2020 1 С. Омельчук
Семінар-консультація «Засади професійного розвитку сучасного викладача університету»  23.11.2020 1 С. Омельчук 
Вебінар-тренінг «Рецензування наукових статей: ризики та відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб) 22.06.2020  2 С.Омельчук, Н.Арустамова,                В.Блах
Вебсемінар "Існтутаційні аспекти забезпечення якості освіти учасників освітнього прочесу" 14.05.2020   С.Омельчук,                     В.Кобець,                    Ю.Юріна
Семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LCMS Moodle" 02.04.2020 6  Кушнір Н.О.,                 Осипова Н.В.
Навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах університету 11.03.2020 2  С.Омельчук,           В.Блах,                                 Ю. Юріна
Семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю науковця» 03.03.2020 2 О.Шміло 
Семінар-тренінг «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету» 07.02.2020 12  С.Омельчук,                    Ю.Юріна
Семінар-тренінг «Зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019) 21.11.2019 2 С.Омельчук,                Ю.Юріна,                М.Кузнецова
Публічна лекція «Нова редакція українського правопису. Виклики мовної практики сучасності» 06.11.2019 2 С.Омельчук
Науково-методичний семінар для вчителів української мови та літератури навчальних закладів м.Херсона та області 31.10.2019 2 С.Омельчук,          М.Кузнецова

Оновлено: 26.03.2021

Інформація з розкладом занять для підвищення IT кваліфікації науково-педагогічного персоналу та співробітників університету розташована за лінкою 

Нормативні документи

Оновлено: 09.02.2021

За довідками звертатись до відділу по роботі з обдарованою молоддю Херсонського державного університету, який знаходиться: Навчально-лабораторний корпус № 2   Херсонського державного університету, кімната 591, 593.

Телефон для довідок: +38 (0552) 32-67-83, внутр.: 138, 334.


НОРМАТИВНА БАЗА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ЗУ Про освіту від 05.09.2017

ЗУ Про вищу освіту. 01.07.2014

КМУ. Постанова. Закордонне стажування. 13.04.2011 № 411

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:

Постанова Кабінету Міністрів України. Порядок від 21.08.2019 № 800

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.19 № 771-Д

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 року № 1341 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Розпорядження від 31.03.2020 №4 «Про інформальну освіту науково-педагогічних працівників університету в період карантину»


ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ПРОПОЗИЦІЇ до плану-графіку підвищення кваліфікації

ЗРАЗКИ документів підвищення кваліфікації 2019-2020 


 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НА БАЗІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

 Зразки документів підвищення кваліфікації на базі ХДУ 


  ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХДУ:

№93-Д Про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на І півріччя 2021 року

№ 210-Д про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на 2020 рік

Семінар-тренінг Підвищення кваліфікації НПП_07.02.2020