Нормативні документи

Оновлено: 25.09.2020

За довідками звертатись до відділу по роботі з обдарованою молоддю Херсонського державного університету, який знаходиться: Навчально-лабораторний корпус № 2   Херсонського державного університету, кімната 591, 593. Телефон для довідок: +38 (0552) 32-67-83, внутрішні: 138, 334.

НОРМАТИВНА БАЗА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ЗУ Про освіту від 05.09.2017

ЗУ Про вищу освіту. 01.07.2014

КМУ. Постанова. Закордонне стажування. 13.04.2011 № 411

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:

Постанова Кабінету Міністрів України. Порядок від 21.08.2019 № 800

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.19 № 771-Д

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ПРОПОЗИЦІЇ до плану-графіку підвищення кваліфікації

ЗРАЗКИ документів підвищення кваліфікації 2019-2020 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НА БАЗІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

 Зразки документів підвищення кваліфікації на базі ХДУ 

  ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХДУ:

№ 210-Д про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на 2020 рік

Семінар-тренінг Підвищення кваліфікації НПП_07.02.2020

Програми стажування науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Оновлено: 24.09.2020

Курс теоретичної економіки 

Курс дизайн-мислення 

Курс інформаційних систем управління бізнес-процесами 

Курс управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку 

Сучасні світові тенденції індустрії гостинності

Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення 

Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології практикум 

Граматичні студії ХХІ століття інновації, дискусії, перспективи 

Частини мови морфолого-синтаксична концепція 

Інноваційні технології викладання дисциплін на філологічних факультетах

Лінгвістичні та соціальні аспекти правописних дискусій

Молекулярна біологія клітини

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 1

Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 2 

Ефективні презентації 

Математична обробка даних математичних досліджень

Нормалізація харчової поведінки

Психопрофілактика професійного вигорання

Техніки психологічного консультування у роботі з різними категоріями сімей

Інноваційні освітні технології науково-дослідницької діяльності у закладах освіти

Університетська школа професійного розвитку

Оновлено: 25.09.2020

№ п.п. Назва Термін проведення Кількість годин Модератор
 1. Вебінар-тренінг «Рецензування наукових статей: ризики та відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб) 22.06.2020  2

С. Омельчук, Н. Арустамова,                В. Блах

2. Вебсемінар "Існтутаційні аспекти забезпечення якості освіти учасників освітнього прочесу" 14.05.2020   С.Омельчук,                     В.Кобець,                 Ю.Юріна
3. Семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LCMS Moodle" 02.04.2020 6 Кушнір Н.О.,           Осипова Н.В.
4. Навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах університету 11.03.2020 р. 2  С. Омельчук,            В.Блах,                  Ю.Юріна
5.  Семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю науковця» 03.03.2020 р. 2 О. Шміло 

6. 

Семінар-тренінг «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету» 07.02.2020 р. 12  С. Омельчук,                    Ю.Юріна

7. 

Семінар-тренінг «Зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019) 21.11.2019 р. 2 С. Омельчук,       Ю.Юріна,           М.Кузнецова

8. 

Публічна лекція «Нова редакція українського правопису. Виклики мовної практики сучасності» 06.11.2019 р. 2 С. Омельчук

9. 

Науково-методичний семінар для вчителів української мови та літератури навчальних закладів м.Херсона та області 31.10.2019 р. 2 С. Омельчук,     М.Кузнецова