Програми стажування науково-педагогічних працівників на базі ХДУ

Updated: 9/22/2020

Програма стажування Курс теоретичної економіки.pdf (1.3 Mb)

Програма стажування Курс дизайн-мислення.pdf (970.9 Kb)

Програма стажування Курс інформаційних систем управління бізнес-процесами.pdf (1009.2 Kb)

Програма стажування Курс управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку.pdf (1.2 Mb)

Програма стажування Сучасні світові тенденції індустрії гостинності.pdf (955.5 Kb)

Програма стажування Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення

Програма стажування Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології практикум

Програма стажування Граматичні студії ХХІ століття інновації, дискусії, перспективи

Програма стажування Частини мови морфолого-синтаксична концепція

Програма стажування Інноваційні технології викладання дисциплін на філологічних факультетах

Програма стажування Лінгвістичні та соціальні аспекти правописних дискусій

Програма стажування Молекулярна біологія клітини

Програма стажування Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 1

Програма стажування Нормативність українського фахового мовлення особливості нового правопису 2 

Програма стажування Ефективні презентації 

Програма стажування Математична обробка даних математичних досліджень

Програма стажування Нормалізація харчової поведінки

Програма стажування Психопрофілактика професійного вигорання

Програма стажування Техніки психологічного консультування у роботі з різними категоріями сімей

Програма стажування Інноваційні освітні технології науково-дослідницької діяльності у закладах освіти

Університетська школа професійного розвитку

Updated: 6/23/2020

№ п.п. Назва Термін проведення Кількість годин Модератор
1. Вебінар-тренінг «Рецензування наукових статей: ризики та відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб) 22.06.2020 2 С. Омельчук,  Н. Арустамова,    В. Блах
2. Вебсемінар "Існтутаційні аспекти забезпечення якості освіти учасників освітнього прочесу" 14.05.2020 С.Омельчук,        В. Кобець, Ю.Юріна
3. Семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LCMS Moodle" 02.04.2020 6 Кушнір Н.О., Осипова Н.В.
4. Навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах університету 11.03.2020 р. 2 С. Омельчук,       В. Блах, Ю.Юріна
5.  Семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю науковця» 03.03.2020 р. 2 О. Шміло 
6.  Семінар-тренінг «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету» 07.02.2020 р. 12 С. Омельчук,     Ю. Юріна
7.  Семінар-тренінг «Зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019) 21.11.2019 р. 2 С. Омельчук, Ю.Юріна,           М. Кузнецова
7.  Публічна лекція «Нова редакція українського правопису. Виклики мовної практики сучасності» 06.11.2019 р. 2 С. Омельчук
8.  Науково-методичний семінар для вчителів української мови та літератури навчальних закладів м.Херсона та області 31.10.2019 р. 2 С. Омельчук,     М. Кузнецова

Higher Education faculty

Updated: 6/1/2020

НОРМАТИВНА БАЗА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ЗУ Про освіту від 05.09.2017.doc (801.6 Kb)

ЗУ Про вищу освіту. 01.07.2014..doc (661.5 Kb)

КМУ. Постанова. Закордонне стажування. 13.04.2011 № 411.doc (92 Kb)

 

        Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.08.2019 № 800.

https://zakon.rada.gov.ua/go/800-2019-%D0%BF

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.19 № 771-Д.doc (166.5 Kb)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НА БАЗІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
Зразки документів підвищення кваліфікації на базі ХДУ 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

ПРОПОЗИЦІЇ до плану-графіку підвищення кваліфікації.doc (35 Kb)

ЗРАЗКИ документів підвищення кваліфікації 2019-2020.doc (68 Kb)

 

ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХДУ:

№ 210-Д про затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації НПП на 2020 рік.doc (95.5 Kb)

Семінар-тренінг Підвищення кваліфікації НПП_07.02.2020.ppt (1.5 Mb)