Факультет фізики, математики та інформатики

Оновлено: 23.11.2017

 
 

22 листопада 2017 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбулись

загальні збори трудового колективу факультету, на яких представники

співробітників та студентів факультету прийняли відкритий лист звернення

до Народного депутата Верховної Ради України професора О. В. Співаковського,

з проханням прийняти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади ректора

Херсонського державного університету.

 Відкритий лист

Народному депутату України,

кандидату фізико-математичних наук, доктору педагогічних наук,

професору О. В. Співаковському.

 

Шановний Олександре Володимировичу!

 

Загальні збори трудового колективу факультету фізики, математики та інформатики Херсонського державного університету звертаються до Вас з проханням взяти участь у конкурсі на посаду ректора нашого університету. За довгі роки роботи в університеті Ви пройшли шлях від студента до першого проректора, захистили кандидатську та докторську дисертації, отримали вчені звання доцента та професора, отримали почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Ваша трудова діяльність нерозривно пов’язана з нашим факультетомі університетом. Тут Ви навчались, викладали, розбудовували кафедру інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. Значним здобутком є створена під Вашим керівництвом інформаційна інфраструктура університету, Ви безпосередньо впроваджували в університеті контрактну форму навчання.

Ми перерахували лише незначну частину того, що зроблено Вами, шановний Олександре Володимировичу, для розвитку Херсонського державного університету і факультету фізики, математики та інформатики. Ми маємо надію на те, що попри Вашу зайнятість на посаді заступника голови профільного комітету Верховної Ради України, Ви проявите себе патріотом нашого університету і відгукнетесь на прохання нашого колективу, взявши участь у виборах ректора університету у якості претендента на цю посаду. Витяг з протоколу зборів ми надсилаємо Вам.

 

З повагою,

 

Голова зборів, декан факультету                            доцент В. І. Кузьмич    

 

Секретар зборів                                                        ст. викладач В. Б. Григорєва

22.11.2017 р.

 

           

ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ фізики, математики та інформатики

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

22.11.2017 № 2

   м. Херсон

 

ПРОТОКОЛ

загальних зборів

 

<p >Голова:                _Кузьмич В.І., декан, доцент ______________________ <p >                                               (прізвище, ініціали, посада) <p >Секретар:             _Григорєва В.Б., старший викладач ______________ <p >                                               (прізвище, ініціали, посада)

Присутні:             працівники факультету і виборні представники студентів у кількості __41_ осіб (реєстраційний лист додається)

<p >Запрошені (без права участі у голосуванні):__немає_____________________ <p >Відсутні:              ___12 осіб у зв’язку із перебуванням на лікарняному,_____ <p >                            __ у декретній відпустці та у відрядженні ______________ <p >  <p >Порядок денний:

1. Про вибори ректора Херсонського державного університету.

Доповідає: декан факультету, доцент Кузьмич В.І.

 

ВИСТУПИЛИ:

         Кравцов Г.М., к. ф.-м. н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, який запропонував обрати головою загальних зборів трудового колективу факультету фізики, математики та інформатики декана факультету Кузьмича В.І.

Відбувається процедура відкритого голосування щодо обрання голови загальних зборів трудового колективу факультету Кузьмича В.І.

Результати відкритого голосування:

«за» - 41,

«проти» - немає,

«утрималися» - немає.

Кузьмич В.І., який запропонував обрати секретарем загальних зборів трудового колективу факультету фізики, математики та інформатики старшого викладача кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу Григор’єву В.Б.

Відбувається процедура відкритого голосування щодо обрання секретаря загальних зборів трудового колективу факультету старшого викладача Григор’єву В.Б.

         Результати відкритого голосування:

«за» - 41,

«проти» - немає,

«утрималися» - немає.

ВИРІШИЛИ (одноголосно):

Обрати головою загальних зборів трудового колективу факультету доцента Кузьмича В.І., секретарем загальних зборів трудового колективу факультету – старшого викладача Григор’єву В.Б.

<p >  <p >1. СЛУХАЛИ:

Декана факультету Кузьмича В.І. про початок процедури виборів на посаду ректора Херсонського державного університету. Кузьмич В.І. запропонував, у зв’язку з оголошенням виборів ректора Херсонського державного університету, звернутись до Народного депутата України, кандидата фізико-математичних наук,доктора педагогічних наук, професора Співаковського О. В. з проханням взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади ректора Херсонського державного університету.

 

ВИСТУПИЛИ:

Львов М.С., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, який зачитав проект відкритого листа професору Співаковському О. В.

Кравцов Г.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, який запропонував опублікувати на сайті університету рішення загальних зборів трудового колективу та текст відкритого листа.

<p >  <p >УХВАЛИЛИ: <p >1. Звернутись до Народного депутата України, кандидата фізико-математичних наук, доктора педагогічних наук, професора <p >Співаковського О. В. з проханням взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади ректора Херсонського державного університету. <p >2. Затвердити текст відкритого листа про рішення загальних зборів колективу та надіслати його професору Співаковському О.В. <p >3. Опублікувати на сайті університетурішення загальних зборів трудового колективу та текст відкритого листа. <p >               «за» -  __41__, «проти» - ___0__, «утрим.» - __0___ . <p >  <p >         <p >  <p >Голова зборів      ______________________   ___ Кузьмич В.І._______                                                         (підпис)                                 (прізвище, ініціали) <p >  <p >Секретар             ______________________   ___ Григорєва В.Б.___        <p >                                                     (підпис)                                (прізвище, ініціали) <p > 

       

 


 

 

      

 

Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти    

Про наші спеціальності:

 

  Факультет фізики, математики та інформатики - один з найстаріших та престижних факультетів ХДУ.  

 

Структура факультету

Оновлено: 20.07.2016

Структура факультету:

  • кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу;
  • кафедра фізики та методики її навчання ;
  • кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики