News

  • Thursday, December 07, 2017

    Публікації викладачів кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики у Springer

    За результатами Міжнародної науково-практичної конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (ICTERI http://www.icteri.org/) найкращі статті конференцій у 2017 році були опубліковані у міжнародному науковому виданні Springer в галузі комп’ютерних та інформаційних наук Springer Communications in Computer and Information Science (CCIS series), volume 783 яке індексується у наукометричних базах даних DBLP, Google Scholar, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. Редактором видання є міжнародний склад редакторів, до складу яких входить професор кафедри ІПІЕК Співаковський Олександр Володимирович.

    Views(162)   More

Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science

Updated: 11/24/2017

                     

                      

 Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science is oneof the oldest and prestigious faculties of university  

 

Faculty Structure

Updated: 7/20/2016

Faculty Structure:

  • Department of Algebra, Geometry and Mathematical Analysis;
  • Department of Physics and Methods of its Teaching;
  • Department of Computer Science, Software Engineering and Economic Cybernetics.