Аспіранту

Оновлено: 09.10.2015

На кафедрі інформаційних технологій проводиться підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі або поза аспірантурою зі спеціальностей:

Аспіранти кафедри Круглик В.С., Сінько Ю.І., Гулівата І. О., Сніжко М.В. захистили дисертації та здобули учений ступінь кандидата педагогічних наук.

Зараз на кафедрі навчаються 2 аспіранти. При університеті діє СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 67.051.02 із захисту дисертацій зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)

Документація