Історія кафедри

У 1985 році уряд СРСР приймає рішення про комп’ютеризацію і впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, після чого Державний Комітет СРС з освіти надсилає в педінститути нові навчальні плани, за якими шкільні вчителі математики та фізики повинні одержати додаткову кваліфікацію — учитель інформатики і обчислювальної техніки, а також директивний документ про введення на випускних курсах інституту 120-годинного предмету «Основи інформатики і обчислювальної техніки». Та поява зазначеної дисципліни на заключному етапі навчання студентів — не кращий варіант вирішення проблеми комп’ютеризації в школі і особливо у ВУЗі. І тому декан факультету Лисенко В.І. після порад із завідуючими кафедрами вводить перехідні плани на III і IV курсах, які ліквідують академрізницю між новими навчальними планами і тими, що діяли до 1985 року. З упровадження цих перехідних і базових планів з 1985 р. в інституті починається ера комп’ютеризації, одним з результатів якої було створення третьої кафедри факультету — кафедри інформатики і обчислювальної техніки (скорочено: кафедри ІОТ).

 

1985—1986 навчальний рік. Відкриття на кафедрі математики секції Інформатики. Введення перехідних планів, у яких передбачені дисципліни інформаційного циклу. Придбання інститутом комп’ютерного класу ДВК-1 (8 дисплеїв для учнів + 1 дисплей для вчителя). Практична відсутність методичного і програмового забезпечення.

 

1986—1987 навчальний рік. Одержання другого дисплейного класу на базі комп’ютерів КУВТ-86 (12 учнівських комп'ютерів БК-00010+1 комп'ютер ДВК-2).

Організація лабораторії обчислювальної техніки.

Організація курсів перепідготовки викладачів інституту з оcнов інформатики.

Перший випуск вчителів з правом викладання інформатики. Розробка перших циклів лабораторних робіт. Впровадження в навчальний процес окремих навчальних програм. Написання перших дипломних робіт з методики викладання математики із застосуванням обчислювальної техніки.

 

 1987—1988 навчальний рік. Організація кафедри ІОТ. Затвердження її як самостійного підрозділу з кількістю 8 співробітників. Першим завідуючим кафедри обраний кандидат фізико-математичних наук Львов М.С. Завдяки зусиллям О.В. Співаковського інститут отримав клас японських персональних комп'ютерів КУВТ MSX - YAMAHA. Це дало змогу суттєво підвищити якість викладання інформатики і методики викладання інформатики.

Організація двох дисплейних класів на базі великої ЕОМ ЄС. Розробка і впровадження методичного і програмового забезпечення навчального процесу.

 

1988—1989 навчальний рік. Одержання другого класу КУВТ МSХ-2 YАМАНА. Відмова від морально застарілих класів ДВК-1 КУВТ-86 (з передачею цієї техніки у школи області), а також від використання у навчальному процесі дисплейних класів на базі ЕОМ ЄС. Активізація наукової роботи студентів і викладачів кафедри за напрямом «Розробка педагогічних програм та їх використання в навчальному процесі», науковий керівник О.В. Співаковський.

На кафедрі сформовані наукові контакти з багатьма провідними науковими організаціями СРСР та України.

 

1989—1990 навчальний рік. Одержання цільовим призначенням класу КОРВЕТ (10+1). Створення Ради інституту з нових інформаційних технологій навчання. Виконання окремих дипломних робіт з математики, фізики і методики викладання з широким застосуванням обчислювальної техніки. На кінець 80-х років кафедра ІОТ юридично і фактично стає однією з передових кафедр факультету і інституту, яка в значній мірі визначає темпи і результативність впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій. Дуже спірним здавалося багатьом в інституті і на факультеті прийняте колективом кафедри рішення вимагати від кожною студента випускного курсу в рамках вивчення дисципліни „Шкільний курс інформатики та методика його викладання” створення власного програмно-педагогічного засобу до певного уроку шкільної програми з інформатики. В умовах нестачі дисплейних місць, відсутності чіткої програми державних екзаменів, необхідних підручників, методичних посібників, в умовах недостатньої базової підготовки студентів з інформатики у попередні роки навчання, в умовах становлення і пошуків змісту лекційних курсів з методики викладання інформатики і використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі воно викликало нарікання студентів і, звичайно, деканату, бо примушувало студентів працювати у дисплейних класах весь вільний час і, навіть, за домовленням з ректоратом у недільні і святкові дні. Та час показав, що «шаховий хід» провідного викладача з методики викладання інформатики, доцента Співаковського О.В. і завідуючого кафедрою Львова М. С. з орієнтацією на навчання студентів на максимально високому, але досяжному рівні складності у той період був правильний. І не лише тому, що за рахунок підвищеної вимогливості був зроблений якісний стрибок у комп’ютерній підготовці студентів-випускників, відзначений у звітах голів ДЕК 1988—1990 рр. Головне полягає у тому, що зазначений хід дозволив змінити психологію студентів, упевнив їх у своїх силах і активно включив у виконання творчих завдань.

 За свій короткий час існування кафедра зазнала змін не тільки з боку викладацького та лаборантського складу, а декілька разів змінювала назви:

1987-1997 - кафедра інформаційно-обчислювальної техніки,

1997-2002 – кафедра інформаційних технологій,

Кафедра продовжує роботу у наступних напрямках:

 

  • Удосконалення навчальних планів
  • Активізація самостійної роботи студентів
  • Збільшення ваги дипломних досліджень, зокрема з широким використанням компьютерної техніки
  • Посилення профорієнтаційної роботи, особливо з сільськими школярами
  • Комп'ютеризація навчального процесу

 

З метою надання сільській молоді можливості на рівних конкурувати на вступних іспитах з випускниками міських шкіл у 1990-1991 рр. були організовані 2 спеціалізовані фізико-математичні класи при школі-інтернаті № 2, в яких викладання інформатики вели доцент Гудирьова О.М., викладач Черненко І.Є. Цікаво, що значна частина занять із спецдисциплін у зазначених класах відбувалась у факультетських лабораторіях. Сільські діти, які навчались в цих класах, помітно відрізнялись від своїх одноліток „звичайних” сільських шкіл насамперед схильністю і вмінням працювати самостійно, що вкрай потрібно з урахуванням їх майбутньої діяльності. Результативна діяльність кафедри у 90-ті роки виявилась у значному збільшенні кількості дипломних робіт, що були виконані з широким застосуванням персональних ЕОМ, у результатах республіканських олімпіад (наприклад, у 1991 році команда ХДПІ у складі Чижа М. і Гладченко І. зайняла загальне ІІ місце у республіці), в експонуванні власних педагогічних програмних засобів (викладацьких і студентських) на виставках досягнень народного господарства у Москві і Києві. При кафедрі створюється лабораторія обчислювальної техніки на чолі якої стає Бучинський І.В. Великий авторитет кафедри у країні надав можливість відкрити у 1990 році Південно-Український регіональний компьютерний центр у межах міжнародного проєкту «Пілотні школи» і здійснювати впровадження нових інформаційних технологій щорічно у 33 нових школах 5 областей України. Очолив центр доцент Співаковський О.В., а працювали у ньому випускники фізмату (Мамонтов О.В., Зайцев О.В., Левашов В.С., Черниш К.В., Ковтушенко І.П., Непомняща Т.В.). Щомісяця у центрі проходили перепідготовку до 30 шкільних вчителів інформатики, директори шкіл, викладачі інституту. З них на кафедру прийшли нові кадидати наук – Гудирєва О.М., Кравцова Л.В. і аспіранти Веселовська Г.В., Смирнова Є.М., Зайцева Т.В. Викладацький склад поповнився кращими випускниками факультету, які після роботи в школі та отримання диплому магістра, перейшли до роботи на кафедрі інформатики: Осипова(Колеснікова) Н.В., Черниш К.В., Щедролосьєва Н.В.

2002-2005 - кафедра прикладної математики та інформаційних технологій,

з 2005 року - кафедра інформатики.

За весь період існування на чолі кафедри стояли доценти Львов М.С., Жук П.Ф., Гудирєва О.М. З 1997 року по теперішній час кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Співаковський О.В.

 

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за навчальними планами, які зазнали суттєвих змін у порівнянні з попередніми, оскільки були приведені у відповідність до нових нормативних документів Міністерства освіти та науки України та вимогами Болонського процесу. В умовах зменшення кількості аудиторних годин зроблено акцент на впровадження інноваційних технологій і активізацію самостійної роботи студентів. Сьогодні на кафедрах широко обговорюється досвід і можливості інтерактивних методів навчання, впроваджується дистанційне навчання. Результативну навчальну роботу викладачі кафедри успішно поєднують з активною науково-дослідною і науково-методичною роботою. Ця активність знаходить вираження у збільшенні кількості наукових публікацій, а також доповідей на наукових конференціях різного рангу (університетських, всеукраїнських, міжнародних). Забезпечити таке збільшення вдалось шляхом організації і проведення силами кафедри конференцій і семінарів. Так, з 2002 р. проходить міжнародна науково-практична конференція „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”, щорічна Міжнародна конференція з математичного моделювання та інші.

 

У 2001-2002 рр. на конкурсній основі вперше вдалось отримати замовлення Міністерства освіти та науки України на виконання проєктів з розробки сучасного програмного забезпечення.

 

У 2004 році наказом МОН України при кафедрі інформатики факультету фізики, математики та інформатики у Херсонському державному університеті було відкрито Науково – дослідний інститут інформаційних технологій (директор – доцент М.С. Львов), співробітники трьох лабораторій якого працювали над створенням нових програмних продуктів (більше 60 найменувань), модуля «Електронна бібліотека», системи дистанційного навчання курсу «Світ лінійної алгебри», віртуальної біологічної лабораторії тощо.

 

В 2004 році співробітниками відділу Мультимедійних та дистанційних технологій навчання Науково-дослідного Інституту ІТ було створено систему дистанційного навчання Херсонський віртуальний університет . У розробці продукту приймали участь студенти та випускники кафедри інформатики: Кравцов Дмитро Геннадійович, Грабовський Антон Юрійович, Хоруженко Анна Олексіївна та ін..

 

Інтенсифікація наукових пошуків професорсько-викладацького складу певним чином відзначилась на діяльності студентів факультету: серед останніх з'явились переможці Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів з наукових робіт (Толстопят К., Песчаненко В., Грабовський А. - з інформатики і програмування), призери Всеукраїнських студентських олімпіад (Горошенко Д., Нагірняк Д., Лактіонов Д., Щедролосьєв С., Думінський С. - з інформатики і програмування).

 

Значна увага приділяється на кафедрі науково-дослідній роботі студентів, як одній з найбільш важливих форм навчально-виховного процесу у вищій школі. Студенти нашого вишу приймали участь у роботі Міжнародної студентської школи-семінару в Москві 2002-2004, результати їх роботи відображені у збірнику наукових праць “Новые информационные технологии” Тезисы докладов Международной студенческой школы-семинара в 2-х томах- М.:МГИЭМ, 2003.

 

Розширення міжнародних зв'язків – один з перспективних напрямків роботи кафедри. Кафедра інформатики має тісні зв'язки з провідними вузами України та зарубіжжя (Харківський державний університет ім. Каразіна, КНПУ ім. М.П.Драгоманова, Університет Ніцци-Софії Антиполіс (Франція), Університет Гранади (Іспанія) тощо).

 

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах” 21-22 жовтня 2004 року.

2. Всеукраїнська науково-методична конференція “Нові технології навчання у вищий технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи” 19-20 жовтня 2004 року.

3. IV міжнародна конференція “Internet – Освіта – Наука – 2004”, Вінницький національний технічний університет, 5-9 жовтня 2004 року.

4. Щорічна Міжнародна конференція з математичного моделювання, 9-14 вересня.

5. Інформаційні технології в системі управління вищою освітою України 26-27 серпня 2004 року.

6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищий школі”, Київ-Бердянськ, 23-26 червня 2004 року.

7. Всеукраїнська науково-практична конференція “Підготовка вчителя до роботи в умовах використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання”, Мелітопольський державний педагогічний університет, 14 травня 2004 року.

8. Всеукраїнська науково-методична конференція “Реалізація принципу практичної спрямованості у навчанні природничо-математичних дисциплін”, Херсон, жовтень 2003 року.

9. Друга міжнародна науково-практична конференція „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”, ХДУ, 3-5 вересня 2003 року.

10. Міжнародний симпозіум “Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики”, ХДУ, 11-18 червня 2003 року.

 

Студенти щорічно приймають участь та посідають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, у березні 2004 року команда студентів у складі С. Щедролосьєва, Д. Лактіонова та С. Думінського здобула ІІІ місце у другому турі Всеукраїнської олімпіади з програмування у м.Запоріжжя. У серпні 2004 року студенти Д. Лактіонов, С. Думінський, О. Олексенко та К. Брильов вдало виступили у змаганнях за Кубок України з програмування, які проходили у м.Одеса. А вже у вересні 2004 року команда у складі студентів Д. Лактіонова, С. Думінського та К. Брильова гідно представила Херсонський державний університет у третьому турі Всеукраїнської олімпіади з програмування у м.Вінниця.

 

2009 рік

Наші студенти брали участь у міжнародних програмах стажувань в університетах Ніцци Софія-Aнтиполіс (Франція), Глазго Каледонія (Шотландія) та Науково-дослідного інституту символьних обчислень (Австрія).

2010 рік

Проблема кадрів на кафедрі завжди вирішувалась як шляхом запрошення спеціалістів, так і за рахунок підготовки обдарованих випускників. Кафедра інформатики на 50% вкомплектована випускниками ХДУ. Майже третина складу кафедри суміщує викладацьку діяльність із практичною роботою у відділах нашого університету.

У складі кафедри працюють 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, програмісти-викладачі з компаній SoftWare Quality Production, DataArt та відділів університету.

В останні роки на кафедрі активізувалась наукова діяльність викладачів та студентів. Так, в період з 2001 р. захистили докторську дисертацію Співаковський О.В., кандидатські дисертації Зайцева Т.В., Шишко Л.С., Валько Н.В., Песчаненко В.С., Круглик В.С., Сінько Ю.І.

 

Дисципліни кафедри інформатики викладаються на всіх факультетах університету. Кафедра інформатики забезпечує викладання біля 80 дисциплін. Викладачі кафедри працюють на денній, заочній та екстернатній формах навчання, викладають в магістратурі. За основними дисциплінами кафедри створено науково-методичні комплекси, які розміщено на сайтах дистанційного навчання: Херсонський віртуальний університет та KSU Online, що забезпечує їх ефективне використання студентами денної, заочної та екстернатної форми навчання.

В 2009 році вийшла нова версія системи дистанційного навчання Херсонський віртуальний університет (скорочено СДН ХВУ). Вона є сучасною інтегрованою системою розробки навчальних матеріалів та проведення занять з дисциплін будь-якого напряму у групах за технологією дистанційного навчання. СДН ХВУ орієнтована на використання як у локальній мережі вищого навчального закладу або організації, так і в мережі Інтернет. СДН ХВУ забезпечує авторизацію користувачів, створення авторських навчальних матеріалів: лекцій, лабораторних робіт, тестів, тренажерів, тощо, груп для дистанційного навчання та тестування, проведення дистанційного навчання, спілкування в режимі on-line, збереження і статистичну обробку результатів навчання, надійну систему безпеки. Система має велику електронну бібліотеку, яка відкрита для вільного доступу для всіх користувачів, містить понад 5000 електронних інформаційних ресурсів навчання.

 

Фахівцями кафедри розроблено та видано методичні рекомендації до практичних та лабораторних робіт, що містять перелік науково-методичної літератури, теми рефератів та питання для підсумкового та поточного контролю.

 

В 2010 році в університеті були проведені всі необхідні заходи щодо кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої послуги у відповідність з вимогами ліцензування для відкриття на кафедрі інформатики нової спеціальності «Програмна інженерія».

 

Кафедра інформатики здійснює фахове виховання студентства з урахуванням розвитку нових інформаційних технологій та їх використання в освітньому процесі, розширенням інформаційно-освітнього поля. Ця робота ведеться у таких основних формах:

  • участь студентів та членів кафедри в соціально-професійній, навчальній, виробничо-пропедевтичній та виробничій за профілем спрямування практиках;
  • участь магістрантів у комплексній науково-педагогічній практиці;
  • залучення обдарованих студентів до роботи у відділах університету;

 

Важливим напрямком роботи кафедри зі встановлення міжнародних зв'язків є участь викладачів та студентів у міжнародних конференціях та конкурсах.

У зв’язку з ліцензуванням у 2008 році та акредитацію нової спеціальності «Програмна інженерія», відбулося перейменування кафедри інформатики в кафедру інформатики та програмної інженерії у 2013 році.

 

У 2013-2014 н.р. в складі кафедри працюють 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, програмісти-викладачі з компаній SoftWare Quality Production, DataArt, Logicify та ІТ-відділів університету. 

 

В останні роки на кафедрі активно здійснюється наукова робота викладачів. Так в період з 2011 р. по 2013 р. захистили докторську дисертацію Львов М.С., кандидатські дисертації Федорченко К.А., Щедролосьєв Д.Є., Кушнір Н.О., Круглик В.С., Осипова Н.В., Олійник Ю.І.

 

Співпраця з компаніями

Провідні компанії DataArt, Logicify, PostIndustria, Автопланета, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, які є найбільшими роботодавцями для наших випускників.

 

Міжнародні зв’язки

Університет Альпен-Адріа (Австрія, Клагенфурт)

Університет Ніцца Софія Антиполіс (Франція)

Поморська Академія (Польща, Слупськ)

 

У період з 16 вересня по 9 листопада 2012 року професор Співаковський О.В. проходив стажування у Східному Університеті Вашингтону (США) за програмою підтримки адміністрування університетів, організованою Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів.

 

Поновлена традиція проведення суботніх шкіл упродовж навчального року: викладачі кафедри проводять заняття для учнів 10-11 класів міста Херсона та Херсонської області кожну 2 та 4 суботу місяця згідно до затвердженого щовересня кафедрою розкладу.

 

Активізувалась участь студентів кафедри в олімпіадах з програмування: Всеукраїнська олімпіада з програмування (м. Симферопіль), зимова школа з програмування (м. Харків) на базі сектору спортивного програмування кафедри.

 

Про перспективи

У зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Економічна кібернетика» з 01.09.2014 р., планується перейменування кафедри інформатики та програмної інженерії в кафедру інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, а також відкриття IT - кампусу в м. Цюрупинськ. 

 

Науковий потенціал

Доцент Песчаненко В.С. взимку 2014 році планується захист докторської дисертації з фізико-математичних наук.

Доцент Кравцов Г.М. влітку 2014 році планується захист докторської дисертації з педагогічних наук.

У Херсонському державному університеті планується відкриття докторантури зі спеціальності:

13.00.02 - теорія та методика навчання (математика), де зможуть підвищувати свій фах викладачі факультету фізики, математики та інформатики.