Шишко Людмила Станіславівна

Оновлено: 18.05.2020

 

  Шишко Людмила Станіславівна

Citation Metrics (Google Scholar)

 ORCID

SCOPUS 

Освіта:

 1982 р. - Одеський державний університет. Спеціальність: математика, кваліфікація: вчитель математики, математик

  2000 р. - аспірантура при Харківській державній академії харчової промисловості.

Науковий ступінь: 

 2002 р. - кандидат технічних наук

Наукове звання:

2006 р. -  доцент

Мови

Українська, російська, англійська

 Посада:

 Херсонський державний університет. Доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Професійний досвід:

Стажування:

Проєкти:

Курси що викладаються:
  • Програмування (ОАП)
  • Програмування (ООП)
  • Математична логіка та теорія алгоритмів
  • Комп'ютерні інформаційні технології
  • Сучасні технології програмування
  • Інформатика та інформаційні технології

Наукові інтереси:

Публікації:

 1. Математична логіка  та теорія  алгоритмів. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.010103 ПМСО. Математика. Інформатика, 7.080201 ПМСО. Прикладна математика. Інформатика, 7.010103 ПМСО. Математика. Частина 2. Елементи теорії булевських функцій /Гудирева О.М./ Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.– 24 с.

2. Про дипломні роботи і магістерські дисертації в питаннях і відповідях. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО. Математика денної, заочної і екстернатної форм навчання / Берман В.П., Кузьмич В.І., Зайцева Т.В. та інш. / Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.– 72 с.

3. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Програмування на Delphi Pascal” / Черненко І.Є. / Херсон: Видавництво ХДУ. 2004.– 44 с.

4. Застосування методу проектів у навчальному процесі сучасної школи. - Пошук молодих. Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти: Зб. матер.Всеукр.студ. наук.-практ.конф. (21-22 квітня 2005 року) – Випуск 4. – Херсон. –  2005. – С. 131-133.

5. Інформаційні технології в управлінні кафедрою. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції . Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант, 2007.-С.185-189

6. Розробка автоматизованої системи управління кафедрою. / Черненко І.Є. , Кобицький  Є.О. , Ткачук І.М. / Пошук молодих. Вип.6. Зб. мат. Всеукр. студ. наук-практ. конф. «Проектування навчального середовища к методична проблема» - Херсон: Вид. ХДУ, 2007. – С.62-64.4.  Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас” Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – C.174 – 177.

7. Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас” /Черненко І.Є. /  Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. –C.  125-129 с.

8. Методичні особливості контролю знань у педагогічному програмному засобі “Aлгебра, 8 клас” / Черненко І.Є. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 3. - Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С.161-168.

9. Про формування професійної інформаційної культури майбутнього вчителя математики / Черненко І.Є. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 6. - Херсон: Вид. ХДУ. 2010. – С.79-85.

10. Вивчення алгебри у 7-9 класах з використанням програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей” / Черненко І.Є. /Матер. Конф. ІКТ в освіті, дослідженнях та індустр. додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань. - Херсон: Вид. ХДУ. 2011. – С.133-134.

11. Досвід впровадження в навчальний процес комп’ютерних систем для формування активної математичної діяльності учня  / Черненко І.Є. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 11. - Херсон: Вид. ХДУ. 2012. – С.68-72.

12. Програмування: Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки:6.040201 “Математика”, 6.040203 “Фізика” / Львов М.С., Зайцева Т.В., Черненко І.Є. / Херсон Айлант: Видавництво ХДУ, 2012.– 192 с.

13. Про організацію контролю знань як зворотного зв’язку в системах комп’ютерної математики навчальної призначення / Львов М.С. ,Черненко І.Є./ Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 16. - Херсон: Вид. ХДУ. 2013. – С.29-42.

14. Інформаційна система навчального призначення з математики як засіб формування професійної спрямованості навчання студентів ІТ спеціальностей / Черненко І.Є., Козловський Є.О. / Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць/ ред. кол.: Співаковський О.В. (гол. ред.) та ін. ].  - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2016. – Вип. 26. - С.166-176.

15. Systems of computer mathematics for educational purposes as the means of reception of procedural knowledge /  M. Lvov, I. Chernenko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, P. 215-130.

16.  Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of Computer Mathematics for Educational Purposes / M. Lvov,
I. Chernenko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018,  P. 472-487

17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» /  Львов М.С., Співаковський О.В. та ін. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» №52886 від 30.12.2013

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» / Львов М.С., Співаковський О.В. та ін. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» №52883 від 30.12.2013

19. Мультимедійна інформаційна система навчального призначення як засіб вивчення математики / Черненко І.Є., Козловський Є.О., Борисенко К.І.  Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2019)», (Херсон 11-14 вересня 2019 р.) / Херсон: ХДМА, 2019. – С. 75 – 78.

20. Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of  Computer  Mathematics  for Educational  Purposes  / M. Lvov,           I. Сhernenko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2019,  P. 472-487.

 

Телефон:

 (0552) 32-67-68 (додатковий 270)

  e-mail: