Валько Наталія Валеріївна

Оновлено: 27.03.2020

Публікації 

Публікації: Scopus 

Google Scholar

 

Посада: доцент кафедри  інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Освіта: 

2014р.  Отримала вчене звання доцента кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

2005р. Захистила кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (Дніпропетровський національний університет

Спеціальність: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Тема: Ймовірнісні моделі методу барицентричного усереднення граничних потенціалів

2000р. Закінчила аспірантуру Херсонського національного технічного університету

1997 р. Закінчила навчання і отримала диплом спеціаліста з відзнакою, вчитель математики та основ інформатики, Херсонський державний університет ЛН ВЕ№001035

Професійний досвід: 

 з 2012р. Доцент кафедри, ХДУ

2009 – 2015 рр. Завідувач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, ХДУ

2002 – 2012 рр. Викладач кафедри інформатики, ХДУ

2000 – 2002 рр.Асистент кафедри інформатики, ХДУ

Мови: Українська, російська, англійська

 Курси що викладаються: 

  • «Нові інформаційні технології та засоби навчання» (для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта"),
  • «Нові інформаційні технології в математиці», 
  • «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», 
  • «Основи алгоритмізації та програмування»

Наукові інтереси: 

  • Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій;
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі;
  • Дистанційна освіта;
  • Нові технології навчання.

 

Телефон: (0552) 32-67-82

Адреса електронної пошти: