Спеціальності

Оновлено: 10.03.2021

Ліцензований обсяг прийому абітурієнтів у 2020-2021 н.р. за спеціальностями кафедри:

 

Ліцензований

обсяг

Комп'ютерні науки (інженер-програміст)

Інженерія програмного забезпечення (інженер-програміст)

Інформаційні системи та технології (фахівець з інформаційних технологій в  бізнесі та фінансах)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

РВО бакалавр

40 25 50 25 20 10

РВО магістр

10 10 10 5 10 10

 

Ліцензований

обсяг

Економіка (спеціалізація "Економічна кібернетика")(економіст-програміст)

Середня освіта (Інформатика) (вчитель інформатики, вчитель економіки або

керівник гуртка робототехніки та програмування)

денна

 денна

РВО бакалавр

25

20 

Навчання студентів на бюджетних місцях - за кошти держави.

Заплановано бюджетне замовлення на 1 курс у 2019-2020 н.р. (для РВО "бакалавр"):

Комп'ютерні науки (програміст) - 10

Інженерію програмного забезпечення (інженер-програміст) - 10

Інформаційні системи та технології (спеціалізація "фахівець з інформаційних технологій в бізнесі та фінансах") - 10

Середня освіта (Інформатика) - 8

РВО «бакалавр»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: Фахівець з інформаційних технологій

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика)

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: Вчитель інформатики, вчитель економіки або керівник гуртка робототехніки та програмування

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізація: Цифрова економіка та блокчейн

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: Фахівець з інформаційних технологій в бізнесі та фінансах

РВО «магістр»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Форма навчання:денна, заочна

Кваліфікація: Інженер-програміст

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Форма навчання:денна, заочна

Кваліфікація: Інженер-програміст

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізація: Програмування фінансових інструментів

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: Програміст, фахівець з інформаційних систем в бізнесі та фінансах


Спеціальності «Комп'ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення»

Кафедра інформатики Херсонського державного університету  з 1999 року виконує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 6.040302, 7.040302, 8.040302  «Інформатика», а з 2010 починає готувати бакалаврів зі спеціальності  6.050103 «Програмна інженерія».  Більшість випускників спеціальності «Інформатика» успішно проходять співбесіди та працевлаштовуються у великих компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення DataArt , Aricent, PostIndastrial  тощо), отримуючи при цьому досить велику стартову зарплатню. З іншого боку, випускники, які бажають займатися дослідженнями, працевлаштовуються у відділ забезпечення АІК інфраструктури  з подальшим захистом кандидатських та докторських дисертацій як у спеціалізованих вчених радах університету так й за його межами.

Окрім цього, кафедра інформатики веде активну міжнародну діяльність, що дозволяє нашим студентам та здобувачам проводити стажування та поступати на PHDпрограми в університети Ніца Софія-Атиполіс(Франція), Глазго Калідоніан (Шотландія) та Науково-дослідний інститут символьних обчислень(Австрійська республіка).

Завдяки відповідності змістовної частини усіх предметів учбових планів спеціальності до міжнародних стандартів освіти Computer Curricula та “Computer Engineering дипломи наших випускників визнаються будь-якими іноземними установами.

До викладання предметів ми завжди запрошуємо провідних науковців України (академік А.А. Летичевський  Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України , проф. Г.М. Жолткевич  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна , проф. М.С. Нікітченко  Київський національний університет імені Тараса Шевченка тощо), а також провідних фахівців з компаній, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення (старший викладач Д.Є. Щедролосьєв). Такий підхід дозволяє поєднати при підготовці як теоретичний, так і прикладний компоненти.

Починаючи з 2-3 курсів майже всі студенти долучаються до досліджень, які ведуться у відділі забезпечення АІК інфраструктури (практики та працевлаштування), який є лідером серед підрозділів навчальних закладів України у створенні програмного забезпечення навчального призначення. Майже кожен студент долучається до розробки реального комерційного програмного забезпечення. Так ми забезпечуємо високий рівень практичної підготовки майбутніх фахівців.

Більшість курсових, випускних та магістерських робіт ведуться у рамках досліджень наукових шкіл професора О.В. Співаковського  та професора М.С. Львова. Так ми забезпечуємо високий рівень теоретичної підготовки майбутніх фахівців.

Фахівці спеціальності «Інформатика» орієнтовані на розробку програмного забезпечення (більшість фундаментальних дисциплін відносяться до технологій програмування), в той час як спеціальність «Програмна інженерія» орієнтована на процеси розробки програмного забезпечення (більшість фундаментальних дисциплін відносяться до процесу розробки програмного забезпечення). Для більш змістовного розуміння відмінностей ви маєте ознайомитись з міжнародними стандартами підготовки фахівців з «Інформатики » та «Програмної інженерії».  

Завдяки високому рівню теоретичної та практичної підготовки наших випускників майже всі кожного року успішно працевлаштовуються у компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, наукових установах Херсону та України (незважаючи на кризу, з досить  високою заробітною платою) .

Таким чином, ми можемо говорити про те, що кафедра інформатики Херсонського державного університету є беззаперечним лідером півдня України в підготовці фахівців з розроблення програмного забезпечення.

 

Пропозиції та коментарі надсилайте на e-mail: