Приймальна комісія

Оновлено: 12.09.2019

Контактна інформація приймальної комісії ХДУ:

73000, м. Херсон, вул. 40 Років Жовтня (Університетська), 27, головний корпус, 2 поверх, тел. (0552) 49-43-75; моб. тел.: 095-592-91-49; 096-613-05-16;

 e-mail: .

 

 Вступникам та студентам Херсонського державного університету, які потребують поселення до гуртожитку, надаються місця за їх наявності.  Бажаючим заселитися до гуртожитку слід звернутися до студентського містечка університету (приміщення гуртожитку №4: м. Херсон, вул. Ливарна, 1;

ТЕЛЕФОН ГУРТОЖИТКУ: (0552) 32-67-18, (0552) 32-67-19). 

 

 

До уваги абітурієнтів, які вступають на 2 ПОТІК для здобуття СВО МАГІСТР,
ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУДУТЬСЯ 17 ТА 18 ВЕРЕСНЯ,
для всіх спеціальностей:
17.09.2019 о 8.30 додаткове вступне випробування та о 10.10 фахове вступне випробування;
18.09.2019 о 9.00 вступний іспит з іноземної мови

розклад іспитів 1 курс СВО МАГІСТР (2 ПОТОК).pdf (1.3 Mb)

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗА СВО БАКАЛАВР ТА МАГІСТР (ІІ ПОТІК)

1 КУРС СВО БАКАЛАВР
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Факультет

Спеціальність

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

091 Біологія   

014.07 Середня освіта (Географія)

103 Науки про Землю

106 Географія

101 Екологія  

Педагогічний факультет

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка   

073 Менеджмент  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

292 Міжнародні економічні відносини

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм  

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія  

025 Музичне мистецтво

034 Культурологія

Медичний факультет

016 Спеціальна освіта

014.06 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

226 Фармація, промислова фармація

Соціально-психологічний факультет

053 Психологія

054 Соціологія

231 Соціальна робота

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

121 Інженерія програмного  забезпечення

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт

Факультет української філології та журналістики

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

035.01 Філологія (Українська мова та література)

061 Журналістика

Історико-юридичний факультет

081 Право

293 Міжнародне право

014.03 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

 

2 КУРС СВО БАКАЛАВР
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Факультет

Спеціальність

Факультет

Спеціальність

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

091 Біологія   

024 Хореографія  

014.07 Середня освіта (Географія)

025 Музичне мистецтво

103 Науки про Землю

034 Культурологія

106 Географія

Медичний факультет

016 Спеціальна освіта

101 Екологія  

014.06 Середня освіта (Хімія)

Педагогічний факультет

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта (скорочений термін)

102 Хімія

013 Початкова освіта

013 Початкова освіта (скорочений термін)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка   

Соціально-психологічний факультет

053 Психологія

073 Менеджмент  

054 Соціологія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

231 Соціальна робота

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

014.08 Середня освіта (Фізика)

292 Міжнародні економічні відносини

014.04 Середня освіта (Математика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

121 Інженерія програмного  забезпечення

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

122 Комп’ютерні науки

241 Готельно-ресторанна справа

126 Інформаційні системи та технології

242 Туризм  

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

017 Фізична культура і спорт

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська

Факультет української філології та журналістики

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

061 Журналістика

Історико-юридичний факультет

081 Право

 

293 Міжнародне право

014.03 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

1 КУРС СВО МАГІСТР

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Факультет

Спеціальність

Факультет

Спеціальність

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

(тільки заочна)

014.05 Середня освіта (Біологія)

091 Біологія   

024 Хореографія  (тільки денна)

091 Біологія (Ботаніка)

025 Музичне мистецтво

014.07 Середня освіта (Географія)

034 Культурологія

103 Науки про Землю

Медичний

факультет

014.06 Середня освіта

(Хімія)

106 Географія

101 Екологія  

Соціально-психологічний факультет

053 Психологія

Педагогічний факультет

012 Дошкільна освіта

231 Соціальна робота

013 Початкова освіта

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

014.08 Середня освіта (Фізика)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка   

014.04 Середня освіта (Математика)

073 Менеджмент  

121 Інженерія програмного  забезпечення

071 Облік і оподаткування

281 Публічне управління та адміністрування

122 Комп’ютерні науки

292 Міжнародні економічні відносини

126 Інформаційні системи та технології

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (тільки заочна)

Факультет української філології та журналістики

035.01 Філологія (Українська мова та література)

015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

061 Журналістика

Історико-юридичний факультет

014.03 Середня освіта (Історія)

241 Готельно-ресторанна справа

081 Право

242 Туризм  

032 Історія та археологія

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська) (тільки заочна)

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-німецька

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська

035.051 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша-іспанська

035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно)), перша-російська

035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша-французька

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

  

 

ЗБОРИ 1 КУРСУ  СВО БАКАЛАВР ТА СВО МАГІСТР НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
денна форма навчання
28.08.2019, 252 ауд. гол.корпусу ХДУ

 11.00 – СВО бакалавр;
13.00 – СВО магістр
заочна форма навчання
29.08.2019, 252 ауд. гол.корпусу ХДУ
 11.00 – СВО бакалавр;
13.00 – СВО магістр
              ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
         денна та заочна форми навчання сво бакалавр
                                             28.08.2019
                                  254 ауд. гол.корпусу ХДУ

                                                  13.00
                                      МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
         денна та заочна форми навчання сво бакалавр та  
                                  сво магістр 222 медицина
                                             29.08.2019
                                  256 ауд. гол.корпусу ХДУ

                                                  13.00
                 ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК, ФІЗИКИ ТА
                                              МАТЕМАТИКИ 

         денна та заочна форми навчання сво бакалавр
                                             28.08.2019
                                  256 ауд. гол.корпусу ХДУ

                                                  11.00
                СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
                       денна  форма навчання сво бакалавр
                                                23.08.2019
                                        409 ауд. 5 корпус ХДУ

                                                     11.00
                      заочна  форма навчання сво бакалавр
                                                 27.08.2019
                                       409 ауд. 5 корпус ХДУ
                                                     10.00
                          ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
               денна та заочна форми навчання сво бакалавр
                                             29.08.2019
                                  читальна зала 5 корпус ХДУ

                                                  10.00
                 денна та заочна  форми навчання сво магістр
                                             29.08.2019
                                  читальна зала 5 корпус ХДУ
                                                  11.30
                        ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
         денна та заочна форми навчання сво бакалавр
                                             28.08.2019
                                  266 ауд. гол.корпусу ХДУ

                                                  13.00
                      ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
                       денна та заочна форми навчання
                             сво бакалавр та сво магістр
                                            29.08.2019
                                читальна зала 5 корпус ХДУ
                                                  12.00
                        ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
                                         ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

            денна та заочна форми навчання сво бакалавр 
                                            29.08.2019
                                597 ауд. корпус ліцею ХДУ
                                                  11.00
                  ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ
                              денна та заочна форми навчання
                                   сво бакалавр та сво магістр 
                                            28.08.2019
                                256 ауд. гол. корпус  ХДУ
                                                  13.00
               ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
                              денна та заочна форми навчання
                                   сво бакалавр та сво магістр 
                                                 30.08.2019
                                                      15.00

 

 

Шановні вступники!

Відповідно до пункту 3 розділу XII  Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році Херсонський державний університет оголошує спеціальний конкурсний бал для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4 до Правил прийому на навчання до ХДУ у 2019 році):
- 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 128,707
- 014.04 Середня освіта (Математика) – 127,192
091 Біологія – 146,12
101 Екологія – 145,033
Рішення приймальної комісії від 26.07.2019 протокол № 21.

 

Особи, які не проходили ЄВІ з іноземної мови або не склали ЄВІ ,
матимуть змогу пройти відповідні іспити у третій сесії (додатковій ) ЗНО 5 листопада 2019 року 
відповідно до наказу МОН України від 16.07.2019 № 985

  

 

ВСТУП 2019: ДЛЯ ОТРИМАННЯ СІЛЬСЬКОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ В СЕЛІ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ, АЛЕ ЙОГО ТРЕБА ПІДТВЕРДИТИ ВІДПОВІДНОЮ ДОВІДКОЮ

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО 2019 для вступу навчання на 1 курс у Херсонський державний університет
(Додаток 1 до ПП 2019 Перелік конкурсних предметів на 1 курс (ЗНО).pdf (960.3 Kb))

  

 Пропонуємо для озайомлення Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році,
затвердженні наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018

Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році..pdf (2.1 Mb)

 

Перелік необхідних документів (оригінали та копії) для вступу до ХДУ:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до сертифіката ЗНО (1 курс СВО Бакалавр);
  • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності, 1 курс СВО Бакалавр);
  • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові – документи підтверджуючі їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та ін.);
  • медична довідка 086/о (тільки для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт 014.11 Середня освіта (Фізична культура));
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

 

Після отримання рекомендації до зарахування на навчання вступники, які мають паспорт у вигляді ID-картки обов'язково мають пред'явити і витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

 

 Херсонський державний унiверситет (навчальний заклад IV рівня акредитації). Ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 р. №102-л). Сертифікат про акредитацію: серія РД – IV № 2270507, виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 року протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642-Л), термін дії до 1 липня 2019 р.

Контактна інформація

Приймальна комісія

73000 Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня (Університетська), 27, Херсонський державний університет

Тел.: +380 552 494375; моб. тел.: 095-592-91-49, 096-613-05-16
Email:

Основні запитання вступників на електронній пошті приймальної комісії

 

Питання вступників

 

 

Шановні абітурієнти, якщо у Вас виникають запитання, пишіть нам на електронну адресу